ZAKONI

Naziv Prilog
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 23/17,  33/17,  30/19,  34/20, 33/21
Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo  31/1934/20, 33/21

PRAVILNICI I PROPISI ŠKOLE

PRAVILNICI, PROPISI I SMJERNICE

Naziv Prilog
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 12/22  22/22
Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo  9/22
Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika  29/19
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo 34/12
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 24/18, 13/20
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika 19/04
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 15/22 
Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi  23/21
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave 2/20, 24/20
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika  19/04
Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo  2/18
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju 32/19
Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika 12/00, 10/01, 22/04
Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama 52/19
Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo 2/18, 32/18, 30/19
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 46/18 (dio 1/2), 46/18 (dio 2/2), 3/20, 25/21
Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo 15/18
Pravilnik o polaganju eksterne mature 25/18, 17/19, 24/19
Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana 29/19
Smjernice/shema komunikacije multisektorskog postupanja u iznenadnim, kriznim događajima u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo PDF