SPISAK ČLANOVA VIJEĆA RODITELJA 2022/2023.

Razred RODITELJ UČENIK
I 1 TABAKOVIĆ ZIJAD IMRAN
I 2 OMERAGIĆ ALMASA GORČEVIĆ SUMEJA
I 3 ALIBAŠIĆ AZRA AMINA
I 4 SPAHIĆ SENITA DŽANA
II 1 POTUROVIĆ VILDANA ASLAN
II 2 VATREŠ ELMA EJNA
II 3 BERBIĆ SADINA KENAN
III 1 KREŠTALICA LEJLA EDIN
III 2 SMAJOVIĆ HADŽIBULIĆ SANELA DALIA
III 3 TALOVIĆ NEJRA TARIK
IV 1 ALISPAHIĆ MERIMA AMEL
IV 2 ALAJBEGOVIĆ SENAIDA JASMIN
IV 3 MUŠANOVIĆ NAIDA SAJRA
IV 4 BAHTANOVIĆ ADNESA SANIN
V 1 NOKTO AMERA ŠEJLA
V 2 BREZAC AZRA ADI
V 3 DELIĆ FATIMA SUMEA
VI 1 PANDŽA SEDINA AJNURA
VI 2 GAKOVIĆ ELZA LEJLA
VI 3 AJNADŽIĆ SEDIN VEDAD
VI 4 VAHIDA ENIS AHMED
VII 1 ALIBAŠIĆ AZRA PIKNJAČ MIRZA
VII 2 ZIMIĆ ERMA EMA
VII 3 VATREŠ AZRA ARMIN
VII 4 BIČO SULEJMAN FARIS
VIII 1 HERAC ELMA SAJRA
VIII 2 MEMIĆ AZRA LAMIJA
VIII 3 MALIŠEVIĆ MUAMER ESMA
IX 1 SOLAK EDINA NEJRA
IX 2 HERENDA SENAIDA AIDA
IX 3 TORLAK ASIM FARIS
IX 4 HUSEJNOVIĆ ELMA KERIM