upoznajte nas

OPĆE INFORMACIJE

Inicijativa o gradnji zgrade Osnovne škole na lokalitetu Sokolja datira više od 20 godina kada se ovo područje počelo naglo naseljavati. Samim tim porastao je i broj učenika. Škola u Briješću je postajala sve tješnja da bi primila sve nove učenike. Nastavu u 10 učionica pohađalo je 1215 učenika, nastava se izvodila u tri smjene u sklopu šestodnevne radne sedmice. Dakle, postojalo je mnogo razloga za osnivanje nove škole. Neki od njih su:

  • Izgradnja savremene školske zgrade na lokalitetu MZ “Naselje heroja-Sokolje”
  • Obezbjeđenje boljih uslova za rad kao i organizovanje kvalitetnijeg odgojno-obrazovnog procesa u školi
  • Svakodnevni priliv novih stanovnika na područje MZ-e
  • Veliki porast broja učenika na područje MZ-e čime su ispunjeni osnovni zakonski uslovi za osnivanje nove škole
  • Rasterećenje škole u Briješću…

Nakon mnoštva zahtjeva, dopisa upućenih svim relevantnim institucijama Općina Novi Grad Sarajevo obezbijedila je zemljište, a Vlada Kantona Sarajevo sredstva za gradnju škole. I konačno, 22.04.2005. godine postavljen je kamen temeljac za gradnju savremene školske zgrade. 18.09.2006.godine upriličeno je svečano otvorenje školske zgrade.
Škola je počela sa radom 30.10.2006.godine.
Savremena školska zgrada ima 19 učionica, sa 8 pripremnih kabineta, biblioteku sa čitaonicom, zbornicu, fiskulturnu salu, prostoriju za društvene aktivnosti, prostoriju za školske aktivnosti, kuhinju, zubarsku ordinaciju i školsko igralište.