JU OŠ “Sokolje”
Numan-paše Ćuprilića br. 25
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel.

033/778-962 (direktor)
033/778-972 (pomoćnik direktora)
033/778-960 (sekretar)
033/778-969 (pedagog)
033/778-971 (biblioteka)
033/778-965 (stomatološka ambulanta)
033/778-974 (psiholog)
033/778-974 (socijalni radnik škole)

Fax. 033/778-964

E-mail:
ossokolje@ossokolje.edu.ba
direktor@ossokolje.edu.ba
sekretar@ossokolje.edu.ba
bibliotekar@ossokolje.edu.ba
pedagog@ossokolje.edu.ba
pomocnikdirektora@ossokolje.edu.ba
psiholog@ossokolje.edu.ba
emina.sljivo@ossokolje.edu.ba