Redni

broj

Naziv slobodne aktivnosti (sekcije) Broj grupa Broj učenika Sedmični fond sati Ime i prezime nositelja slobodne aktivnosti
A Kulturno-umjetničke
 1. Mali kreativci 1 10 1 Mersiha Kuko
2. Likovno kreativni kutak 1 10 1 Nermina Oglečevac
3. Mali kreativci 1 10 1 Ermina Uštović
4. Recitatorska 1 10 1 Ajsela Bibuljica
5. Likovna 1 10 1 Senada Šebo
6. Ritmička 1 15 1 Selma Hamzakadić
7. Dramska 1 10 1 Zenka Ćesko
8. Ritmička 1 26 1 Ermina Veladžić
9. Dramska 1 5 1 Sadina Mahir
10. Recitatorska 1 5 1 Almedina Musić
11. Maštamo i stvaramo 1 8 1 Emina Baručija Subašić
12. Likovno kreativni kutak 1 10 1 Alisa Bihorac
13. Dramsko-recitatorska 1 10 1 Merima Ajnadžić
14. Likovna 1 15 1 Lejla Fehratović
15. Kulturna baština 1 5 1 Zubača Edina
16. Maštamo i stvaramo 1 10 1 Elma Lerić
17. Hor 1 45 1 Emila Ćatović
18. Orkestar 1 20 1 Emila Ćatović
19. Kreativna radionica 1 10 1 Samra Lončar
20. Likovna 1 10 1 Fatima Smajlović
21. Šareni svijet 1 10 1 Lamija Čelik
22. Monodramska 1 8 1 Dževal Ćorović

 

  Tehničke i nastavne
1. NUS/Historijska 1 5/10 1 Lejla Herak
2. Školska saobraćajna patrola 1 12 1 Herac Maida
3. Robotika 1 8 1 Hurija Nalo
4. Civitas 1 10 1 Aldin Kozić
5. Građevinska sekcija 1 10 1 Safet Višnjić
6. Klub ljubitelja geografije 1 15 1 Muamer Dolovac
C Sportske 
1. Fudbalska sekcija 1 12 1 Muhamed Šetić
D

 

 

Ostale 
1. Mladi ekolozi 1 20 1 Zulejha Kopić
2. Prva pomoć 1 12 1 Sanela Skenderi
3. Ekološka 1 20 1 Amina Balaš

 

32 396 32 31