R.broj Naziv slobodne aktivnosti (sekcije) Broj grupa Broj učenika Sedmični fond sati Godišnji fond sati Ime i prezime nositelja aktivnosti
I-IV V-VIII
A KULTURNO-UMJETNIČKE
 1. Maštamo i stvaramo 35 Mersiha Kuko
2. Likovno kreativni kutak 35 Nermina Oglečevac
3. Kreativna radionica 35 Ermina Uštović
4. Recitatorska 35 Ajsela Bibuljica
5. Likovna 35 Senada Šebo
6. Ritmička 35 Selma Hamzakadić
7. Dramska 35 Zenka Ćesko
8. Ritmička 35 Ermina Veladžić
9. Dramska 35 Sadina Mahir
10. Recitatorska 35 Almedina Musić
11. Maštamo i stvaramo 35 Emina Baručija Subašić
12. Likovno kreativni kutak 35 Alisa Bihorac
13. Dramsko-recitatorska 35 Aida Kurtović
14. Likovna 35 Lejla Fehratović
15. Kulturna baština 35 Zubača Edina
16. Ritmička 35 Anela Sejdić
17. Hor 35 Emila Ćatović
18. Orkestar 35 Emila Ćatović
19. Monodramska 35 Dževal Ćorović
20. Dramska Havka Ahmetović
B TEHNIČKE I NASTAVNE
1. NUS/Historijska 35 Lejla Herak
2. Micro:bit 35 Herac Maida
3. Informatička 35 Merima Kardaš
4. Civitas 35 Aldin Kozić
5. Građevinska sekcija 35 Safet Višnjić
6. Aviomodelarska 35 Safet Višnjić
7. Školska saobraćajna patrola 35 Armina Bukvić
8. Ekološka 35 Ehlimana Repuh
9. Klub ljubitelja geografije 35 Muamer Dolovac
10.   35 Suada Ćeman
C SPORTSKE
1. Fudbalska sekcija       35 Muhamed Šetić
D  
1. Mladi ekolozi       35 Zulejha Kopić
2. Prva pomoć       35 Lejla Podbićanin
3. Likovna sekcija       35 Fatima Smajlović
    1155 32