Dobro došli na web prezentaciju naše škole

Misija

Osavremenjavanjem nastavne prakse i stvaranjem modela učenja koji učenika stavlja u centar procesa učenja poboljšati postignuća učenika i doprinijeti njihovom emocionalnom, odgojnom i socijalnom razvoju. Naša škola je sigurno i motivaciono okruženje, utemeljeno na povjerenju, poštovanju i timskom radu, gdje se mišljenje i doprinos učenika, nastavnika i roditelja podstiče i poštuje.

Vizija

Osigurati sretno, brižno i stimulativno okruženje u kojem će sva djeca prepoznati i i dosegnuti svoje pune potencijale, steći kompetencije, znanja i vještine koje će moći primjeniti u životu, kako bi mogli na najbolji način doprinijeti društvu. OŠ „Sokolje“ kao uspješan i pouzdan partner svim učenicima, uposlenicima, roditeljima i zajednici.

Vjerujemo

  • Da je svako dijete jedinstveno i treba imati jednake šanse

  • Da sva djeca imaju jednaka prava na kvalitetano obrazovanje i odgoj

  • Da sva djeca mogu napredovati i učiti

  • Da se moramo uzajamno poštovati

  • Da trebamo raditi timski i sarađivati

  • Da su roditelji naši partneri jer imamo zajednički cilj: sretno i obrazovano dijete

0
Godina rada škole
0
Maturanta
0
Uposlenika