Udžbenici

V-IX razred

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u augustu 2022. godine nabavilo je udžbenike za sve učenike od 5. do 9. razreda koji pohađaju osnovne škole na području Kantona Sarajevo.

Udžbenici su vlasništvo škole i tretiraju se kao donacija školi. Prema Protokolu o podjeli, čuvanju, korištenju i vraćanju udžbenika, udžbenici se učenicima dodjeljuju na revers za svaku školsku godinu, a roditelj/staratelj dužan je nadoknaditi materijalnu štetu oštećenog ili izgubljenog udžbenika.

I-IV razred

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo obezbijedilo je sredstva za nabavku udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda za školsku 2023/2024. godinu.

Kupljene udžbenike škola će podijeliti učenicima na trajno korištenje, bez obaveze vraćanja udžbenika u školsku biblioteku.