Lejla Podbićanin
Lejla PodbićaninDirektorica škole
Profesorica biologije
Armina Bukvić
Armina BukvićPomoćnik direktora
Magistar kulture življenja i tehničkog odgoja
Vezira Korčić - Jabučar
Vezira Korčić - JabučarSekretar škole
Diplomirana pravnica
Aida Bešić
Aida BešićPedagog škole
Profesor pedagogije
Arijana Alispahić
Arijana AlispahićBibliotekar škole
Magistar bibliotekarstva
Emina Šljivo
Emina ŠljivoSocijalna radnica
Diplomirani socijalni radnik
Rasema Hasanspahić
Rasema HasanspahićPsiholog škole
Diplomirani psiholog