Amina Ganić
Amina GanićDirektorica škole
Profesorica engleskog jezika
Bećir Hasanović
Bećir HasanovićPomoćnik direktora
Profesor historije
Vezira Jabučar
Vezira JabučarSekretar škole
Diplomirana pravnica
Aida Bešić
Aida BešićPedagog škole
Profesor pedagogije
Arijana Alispahić
Arijana AlispahićBibliotekar škole
Magistar bibliotekarstva
Emina Šljivo
Emina ŠljivoSocijalna radnica
Diplomirani socijalni radnik
Rasema Hasanspahić
Rasema HasanspahićPsiholog škole
Diplomirani psiholog