U srijedu, 24.04.2024. godine u okviru Programa “Ekologija”, realizirana je programska aktivnost “Recikliraj me – podrži život” sa učenicima VIII razreda.
Programsku aktivnost je realizirala licencirana vanjska saradnica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo Maja Kvasina, diplomirani biolog.