Danas je u našoj školi održano predavanje za učenike predmetne nastave na temu: “Zaštita djece u digitalnom okruženju-Cyber nasilje”. Predavač je bio Vahidin Đaltur, stručnjak za cyber sigurnost i vještak za digitalnu forenziku.