Tokom realizacije programskih aktivnosti projekta „Prevencija maloljetničkog prijestupništva“ naš gost predavač je bio Admir Vatreš, inspektor u MUP KS. On je za učenike osmog razreda realizovao predavanje na temu „Ovisnost“ sa ciljem osnaživanja u prevenciji rizičnih oblika ponašanja kod djece i povećanja svijesti učenika o rizičnim i zaštitnim faktorima vezanim za korištenje različitih sredstava ovisnosti. Zahvaljujemo se gospodinu Admiru na dugogodišnjoj saradnji i podršci u radu škole.