Danas je u našoj školi realizovano predavanje za uposlenike škole. Tema je bila “Saradnja škole i roditelja djece s teškoćama u razvoju- Izazovi u inkluzivnom obrazovanju”. Realizator predavanja je dr.sc. Elvira Mujkanović.

Vezani članci

Vezani članci