Danas su učenici III razreda posjetili MUP Kantona Sarajevo, Sektor za policijsku podršku – Specijalna policijska jedinica. Učenici su imali priliku upoznati se sa obavezama i dužnostima pripadnika jedinice. Uživali su u nizu različitih aktivnosti u kojima su i sami mogli učestvovati.