Profesori: Lejla Podbićanin, Muhamed Šetić, Arijana Alispahić, Idmira Šabanović i Armina Bukvić realizovali su ogledni čas Escape room sa učenicima VIII i IX razreda.