Naši učenici su i ove godine obilježili Svjetski dan tablice množenja. World Multiplication Table Day (WMTD) je aktivnost koja je nastala na inicijativu poljskog matematičara A. Grabowakog, a za cilj ima popularizirati matematiku i zabavni oblik učenja matematike.
Na zabavan i netipičan način učenici su ponovili i utvrdili tablicu množenja, rješavajući vremenski ograničene matematičke kartice, puzzle, kvizove, logičke zadatke, križaljke, magične kvadrate, te mnoge igre koje su sami osmislili, ili već postojeće modifikovali. Predstava o brojevima za najmlađe je imala posebnu draž, a matematička patrola je provjerila znanje iz tablice množenja. Testirali su i svoje drugare i drugarice, ali i odrasle, te na taj način preuzeli ulogu učitelja.
Svi sudionici su dobili prigodne nagrade, a oni uspješni i MT expert certificate.
U projekt se uključilo 7391 škola širom svijeta, a OŠ „Sokolje“ je jedna od 3 škole iz Bosne i Hercegovine, koja je dobila licencu za organizovanje i realizaciju takmičenja sa svojim učenicima, pod vodstvom nastavnice Idmire Šabanović.