U mjesecu aprilu Aktiv prvog razreda je sa učenicima realizovao radionice na temu: “Zlato livade”.
Cilj aktivnosti je dati važnost biljci maslačka kao i upoznavanje pojma ekologija. Učenici su kroz radionice upoznali maslačak, biljku koja je važna ljudima, životinjama i ekosistemu, te otkrili čaroliju ove biljke.
Prvačići su bili aktivni i uživali u datim aktivnostima.