U toku mjeseca februara u našoj školi su održane radionice za sve učenike VII, VIII i IX razreda na teme: Zajedništvo, Rješavanje konflikta i Cyberbulling. Radionice su realizovali predavači iz KJP Porodično savjetovalište u saradnji sa stručnom službom škole. Ovom prilikom se zahvaljujemo Porodičnom savjetovalištu na dugogodišnjoj saradnji.

Vezani članci

Vezani članci