Aktiv prvog razreda je sa učenicima realizovao radionice “Fondovi budućnosti”. Teme su bile: “Štednja” i “Darivanje”.
Cilj aktivnosti je pomaganje djeci da razviju širok spektar vještina i osobina koje će im biti korisne u stvarnom životu kao i razumijevanje važnosti štednje i darivanja.
Očekivani ishodi:
-da steknu znanja i vještine značajne za budući uspjeh
– razviti vještine i stavove koji su ključni za uspješan život u svakodnevnim situacijama, osiguravajući da učenici postignu samopouzdanje, odgovornost, kreativnost i da postanu društveno angažirane osobe
– da razviju zdrave navike štednje i upravljanja novcem ljubaznost, velikodušnost, emocionalnu i socijalnu inteligenciju, samoregulaciju/kontrolu, jednakost i poštenje.
Učenici su bili aktivni i uživali u aktivnostima.

Vezani članci

Vezani članci