Radionica za nastavnike
Tim za podršku kojeg čine naša kolegica Sanela Karović, Mirela Suljagić-Omerhodžić, Nermina Usejnovski, Selma Gotovac, Selma Buđevac, Mahir Mališević i Nedžad Halilović su u našoj školi održali dvije radionice za nastavnike implementatore predmetnih kurikuluma. Fokus radionice je pisanje pripreme za čas realizovan po ishodima učenja.
Cilj radionice je osnažiti nastavnike kako bi pojednostavili proces pisanja priprema, istovremeno im dodajući svrsishodnost na samim časovima. Novi pristup pisanju priprema ima za cilj i unaprijediti angažman učenika na času.