Na kraju prošle školske godine uspješno je završen tromjesečni projekat realizovan u saradnji sa Općinom Novi Grad „Prevencija maloljetničkog prestupništva“. Zbog važnosti teme i ukazivanja na značaj prevencije vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prestupništva, tokom prvog polugodišta školske 2022/2023. godine replicirali smo neke od brojnih aktivnosti.
AKTIVNOSTI
Realizovane su radionice za učenike osmog i devetog razreda na temu: „Korištenje društvenih mreža i vršnjačko nasilje“. Realizator radionica je bila Sanela Pekić, stručna saradnica za programe za prevenciju ovisnosti u Udruženju za prevenciju ovisnosti NARKO-NE.
Realizovane su radionice za vršnjačke edukatore na teme: „Pozitivni i negativni primjeri korištenja interneta“ i „ Pozitivne i negativne strane našeg ponašanja na mrežama“. Realizatori radionica su bile Aida Bešić, pedagogica škole i Arijana Alispahić, bibliotekarka škole. Cilj radionica bio je edukovati edukatore o prevenciji nasilja putem interneta, kako bi učenici kao vršnjački edukatori osvijestili vršnjake o posljedicama ponašanja na mrežama.
Realizovane su tri kreativne radionice. Učenici trećeg razreda sa učiteljicom Mersihom Kuko su učestvovali u kreativnoj radionici izrade bookmarka za knjige koji su poklonili učenicima i uposlenicima kao podstrek za čitanje.
Učenici petog razreda su sa učiteljicom Eminom Baručija- Subašić na radionici izradili promotivne materijale koji govore o važnosti knjige i čitanja.
Učenici drugog razreda su sa učiteljicom Samrom Lončar realizovali radionicu na temu “Zaštita planete Zemlje i očuvanje okoline”.
Realizovana su četiri izvođenja lutkarske predstave. Predstave pod nazivom „Ne nasilju“ i „Drugarstvo“ imale su za cilj da na jedan drugačiji način približe učenicima važnost tolerancije i drugarstva, te posljedice nasilnih ponašanja. Realizator je profesorica razredne nastave Mersiha Kuko.
Profesorica razredne nastave Mersiha Kuko, okupila je učenike, likovnjake, sa izraženim talentom za slikanje, u likovnu koloniju: „Hajde budi mi drug“. Učenici su slikali i crtali na temu drugarstva, tolerancije, ali i na teme poput „Važnost čitanja“, „Moj grad“.
Zahvaljujemo se Općini Novi Grad na podršci u realizaciji projekta.

Vezani članci

Vezani članci