Projekat podržan od Njemačke ambasade Sarajevo ima za cilj podizanje svijesti o recikliranju i zaštiti životne sredine među učenicima kroz edukativne i praktične radionice.
54 učenika naše škole učestvovali su u radionicama koji su realizovali CENER 21, Center for Energy, Environment and Resources i Eko grad.
Prva grupa učenika (od 1. do 5. razreda) zajedno sa učiteljicama Mahir Sadinom, Musić Almedinom i Lončar Samrom poslušali su predavanje na temu “Šta je otpad i kako nastaje”, a starija grupa učenika su sa nastavnicima Idmirom Šabanović i Dolovac Muamerom razgovarali na teme: “ Naš odnos sa prirodom i drugim živim vrstama” i “Ne bacajte, recklirajmo danas!”.
Svi zajedno su potom prošli praktični modul o procedurama i prednostima korištenja reciklomata. Reciklomat je od danas u vlasništvu škole i služit će našim učenicima i zajednici prije svega za podizanje svijesti o zaštiti životne sredine, povećanju ekološke svijesti, odgovornosti i razvijanju ljubavi prema prirodi, značaju prirodnih resursa i našoj obavezi da ih čuvamo i obnavljamo.
Kada ubacimo 5 plastičnih boca dobijemo olovku. ❤ 🖍
Let’s Recycle in the Classroom ♻️💚

Vezani članci

Vezani članci