Danas je u našoj školi realizovano predavanje za uposlenike škole. Tema je bila “Cyberbullying-Online nasilje, nasilje koje se ne smije zanemariti”. Realizator predavanja je stručni savjetnik za prevenciju i ranu intervenciju KJU “Porodično savjetovalište” Amer Šenderović, dipl. socijalni radnik.

Vezani članci

Vezani članci