Profesor matematike Nihad Aljović realizovao je ogledni čas u VIII-1 razredu. Tema je bila: “Primjena Pitagorine teoreme na trapez”.