Profesorica razredne nastave Zenka Ćesko realizovala je ogledni čas iz nastavnog predmeta Likovna kultura, na temu Grafika.