Profesorica likovne kulture, Lejla Fehratović realizovala je ogledni čas u VI-4 na temu: “Ramazan-Uloga strukturne i konturne linije u ornamentu.”