Profesorica historije Lejla Herak realizovala je ogledni čas u VIII-1 razredu na temu; “Industrijska revolucija”.