Već petu godinu zaredom, uposlenici naše škole su među 10 nominovanih za nagradu za inovativne nastavnike, u organizaciji COI Step by Step. I ove godine ponosni smo na naše kolegice: Lejlu Podbićanin, koja je nominovana među 10 najboljih u BiH, u kategoriji Predmetni nastavnici u osnovnim školama i Arijanu Alispahić koja je nominovana među 10 najboljih u BiH, u kategoriji Stručni saradnici na svim nivoima odgoja i obrazovanja.