U OŠ “Malta” održano je 23. Kantonalno takmičenje osnovnih škola iz programa “Upozoravanje na mine”. Ekipa naše škole u sastavu: Pašalić Sarah, Sirćo Amela, Džananović Emina i Šahmanija Erna osvojila je 2. mjesto. Učenike pripremala nastavnica Lejla Herak.