Danas je u našoj školi održan historijski čas za učenike VII i IX razreda. Čas na temu: “Ratna dešavanja u periodu 1992-1995. na području grada Sarajeva” realizovao je Sado Šatrović, predsjednik Udruženja “2.viteška brigada”.