U toku mjeseca aprila tim Dogs Trust BiH realizovao je edukativne radionice za učenike od I do IV razreda, s ciljem da učenike upoznaju sa svijetom pasa, nauče o potrebama životinja i kako da budu sigurni u okolini pasa. Realizator radionica je bio Vernes Pilav.