Učenici VIII i IX razreda, zajedno sa članovima Vijeća učenika, zaokružili su niz aktivnosti koje su tokom mjeseca februara realizovane u našoj školi povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja.
Realizovali su radionicu „Sedam šešira“.
Radionica je realizovana na principu tehnike 6 šešira sa dodatkom sedmog-ružičastog šešira.
Bijeli šešir – učenici su predstavili svojim vršnjacima konkretne činjenice. Sagledali su sve podatke, činjenice i informacije o vršnjačkom nasilju objektivno, bez pristrasnosti i prezentovali ih.
Crni šešir – učenici su prezentirali moguće rizike donesenih odluka, upozorili na posljedice mogućih konfliktnih situacija i rješavanje problema nasiljem.
Crveni šešir –razumije osjećaje i želje drugih. Učenici su prikazali koje emocije izazivaju nasilje, šta bijes i ljutnja čini drugima, ali i samim nasilnicima.
Zeleni šešir – planira, kreira nove ideje. Učenici su na maštovit i kreativan način prezentirali različite načine prevencije nasilja, rješavanje konflikta razgovorom, uz uzajamnu toleranciju i razumijevanje.
Žuti šešir – učenici su prezentovali pozitivan, logičan i konkretan pristup problemu, ali i izazove koji su pred nama u rješavanju problema.
Plavi šešir – grupa je predstavila na koji način možemo usmjeriti proces mišljenja, predložili su ideje i dali zaključna razmatranja na problem vršnjačkog nasilja i posljedice koje izaziva nasilje.
Ružičasti šešir – on nosi problem na sebi, on je stvarni doživljaj onoga o čemu razmišljamo, lično iskustvo, želja, potreba. Učenici su kreirali “kutiju povjerenja” gdje svaki učenik može da ostavi poruku, ideju ili lično iskustvo u vezi vršnjačkog nasilja.
Cilj radionice je da učenici sagledaju problem sa različitih strana, da predlože konkretne prijedloge i načine rješavanja problema, da animiraju učenike na stalno promišljanje o posljedicama vršnjačkog nasilja i dobrobitima sigurnog, tolerantnog i sretnog okruženja.
Svoj doprinos radionici dali su i najmlađi, učenici II i III razreda koji su kroz crteže i poruke uputili iskrene želje i nadu da će naša škola biti sigurno, sretno mjesto sa nultom stopom tolerancije na nasilje.
Završna aktivnost realizovana je pod mentorstvom Idmire Šabanović, Arijane Alispahić, Hurije Nalo, Emine Šljivo i Raseme Hasanspahić.

Vezani članci

Vezani članci