Učenici II-2 su sa svojom učiteljicom Zulejhom Kopić i bibliotekarkom škole realizovali čas lektire. Jedinstvena Ćopićeva basna u stihovima “Ježeva kuća” potakla je učenike na promišljanje o univerzalnim vrijednostima. Učenici su razgovarali o plemenitosti i važnosti poštenog rada, ljubavi prema vlastitom domu, sigurnosti, ali i o posljedicama korištenja pogrdnih riječi, ruganja i ismijavanja.
Kroz glumu, recitaciju i likovni izraz predstavili su najljepše dijelove basne, a na kraju su “dešifrovali” poruku Ježeve kuće.

Vezani članci

Vezani članci