SPISAK ČLANOVA VIJEĆA UČENIKA 2023/2024.

RED.BR. IME I PREZIME RAZRED
1. ŠAHMANIJA ESMA V-1
2. BAKARAN NAIDA V-2
3. MEŠANOVIĆ NEDŽLA V-3
4. ŠEHOVIĆ MONA V-4
5. BIČIĆ SAMIN VI-1
6. AVDIĆ ALIJA VI-2
7. AHMETSPAHIĆ NEJLA VI-3
8. BEŠLIJA AJNA VI-4
9. KADRIĆ HANA VII-1
10. HUSEJNOVIĆ LEJLA VII-2
11. ŽIGA EMINA VII-3
12. ALAJBEGOVIĆ AMILA VII-4
13. BREZAC ILDA VIII-1
14. ZIMIĆ EMA VIII-2
15. HASOVIĆ AMNA VIII-3
16. ČOVRK ADNA VIII-4
17. PLEH INELA IX-1
18. OMERAGIĆ NEJLA IX-2
19. AVDAGIĆ NAĐA IX-3