Ove 2023. godine obilježava se 75. godišnjica od Opće deklaracije o ljudskim pravima. Deklaraciju je proglasila Opća skupština UN-a u Parizu 10. decembra 1948. U Deklaraciji se po prvi put utvrđuju temeljna ljudska prava koja treba univerzalno štititi. Dostupna je na više od 500 jezika i  najprevođeniji je dokument na svijetu. Načela sadržana u Deklaraciji jednako su relevantna danas kao što su bila 1948. Moramo se zauzeti za vlastita prava i prava drugih. Možemo djelovati u našim vlastitim svakodnevnim životima, podržati prava koja nas sve štite i time promicati srodstvo svih ljudskih bića. Nažalost i danas postoje ljudi zarobljeni u zonama sukoba; muškarci, žene i djeca koji umiru tražeći našu zaštitu; ljudi koji su ostavljeni na margini društva i diskriminirani; ljudi koji se nastavljaju potiskivati, tući ili ubijati jer traže istinu ili se samo izražavaju. Ljudi koji su još uvijek zatvoreni u svom invaliditetu ili koji su žrtve trgovine i iskorištavanja…

Ali ništa od toga nije neizbježno i svi mi imamo ključnu ulogu, koliko god mala bila. Ovog Dana ljudskih prava, razmislite koliko su ljudska prava bitna za svaku osobu i koristimo ih svaki dan kao naš kompas u traženju pravde, jednakosti, mira i slobode za sve.

Tekst i fotografije preuzeti sa : https://odgovorno.hr

Vezani članci

Vezani članci