VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

SLOBODNE AKTIVNOSTI  U ŠK. 2016/2017.

RB

NAZIV SEKCIJE

VODITELJ SEKCIJE

1. Čarobni svijet Mersiha Kuko
2. Čarobni svijet Nermina Oglečevac
3. Kreativna radionica Ermina Uštović
4. Recitatorska Ajsela Bibuljica
5. Ritmička Senada Šebo
6. Likovna Selma Hamzakadić
7. Dramska Zenka Ćesko
8. Mali hor Ermina Veladžić
9. Mladi ekolozi Alisa Hajdar
10. Recitatorska Sadina Mahir
11. Dramska sekcija Almedina Musić
12. Sekcija krojenja i šivenja Fatima Smajlović
13. Literarna Alisa Bihorac
14. Ritmička Elvedina  Žunić (Baručija S.Emina)
15. Dramska Merima Ajnadžić
16. Fotografska Zulejha Kopić
17. Recitatorska Edisa Čolaković-Alajmović
18. Literarna Amra Bajrić
19. Dramska Dževal Ćorović
20. Orkestar Emila Ćatović
21. Hor  Emila Ćatović
22. Uvod u Kur'ansko pismo Šemsa Ćuprija
23. Nus/ Historijska Lejla Herak
24. Šahovska Lejla Podbićanin
25. Prva pomoć Lejla Podbićanin
26. Sekcija arebice Zijad Okanović
27. Likovna Edita Rajić
28. Civitas Amna Jašarević
29. Likovna Lejla Fehratović
30. Fudbalska Muhamed Šetić
31. Odbojkaška Muhamed Šetić
32. Aviomodelarska Safet Višnjić
33. Građevinska Safet Višnjić
34. Stari zanati Safet Višnjić
35. Modelarska Armina Handžić
36. Školska saobraćajna
patrola
Armina Handžić