VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Plan slobodnih aktivnosti
(izvannastavnih aktivnosti, sekcija)

NAZIV
SLOBODNE
AKTIVNOSTI
(sekcije)

Broj
učenika

Sedmični
fond sati

Fond
sati

Ime i prezime
nositelja
aktivnosti

A

KULTURNO-UMJETNIČKE

 1.

Likovna sekcija
(II,III,V)

10

1

35

Mersiha Kuko

2.

Klub ljubitelja knjige
(IV, V)

10

1

35

Nermina Oglečevac

3.

Kreativna radionica

10

1

35

Ermina Uštović

4.

Recitatorska sekcija
(II, III)

10

1

35

Ajsela Bibuljica

5.

Likovna sekcija
(I, IV)

10

1

35

Senada Šebo

6.

Ritmička sekcija
(II, III)

14

1

35

Selma
Hamzakadić

7.

Dramska sekcija
(II, III)

10

1

35

Zenka Ćesko

8.

Ritmička sekcija
(IV, V)

40

1

35

Ermina Veladžić

9.

Dramska sekcija
(I, IV)

8

1

35

Sadina Mahir

10.

Recitatorska sekcija
(I, IV)

6

1

35

Almedina Musić

11.

Literarna sekcija

8

1

35

Alisa Bihorac

12.

Klub ljubitelja knjige
(II, III)

10

1

35

Emina Baručija
Subašić

13.

Dramsko-recitatorska

10

1

35

Merima Ajnadžić

14.

Likovna sekcija

15

1

35

Lejla Fehratović

15.

Kulturna baština

10

1

35

Edina Zubača

16.

Ritmička sekcija
(II, III)

14

1

35

Alisa Hajdar

17.

Hor

60

2

70

Emila Ćatović

18.

Orkestar

15

2

70

Emila Ćatović

TEHNIČKE I NASTAVNE

1.

Historijska sekcija

20

1

35

Lejla Herak

2.

Medievalistika

16

1

35

Naila U. Hasičić

3.

Etnološka sekcija

10

1

35

Amna Jašarević

4.

Građevinska sekcija

10

1

35

Safet Višnjić

5.

Aviomodelarska
sekcija

10

1

35

Safet Višnjić

6.

Civitas

9

1

35

Aldin Kozić

7.

Školska saobraćajna
patrola

15

1

35

Armina Bukvić

8.

English Club

7

1

35

Anela Kolar

C

SPORTSKE

1.

Fudbalska sekcija

17

1

35

Muhamed Šetić

2.

Odbojka

20

1

35

Amar Muratović

D

OSTALE

1.

Mladi ekolozi

20

1

35

Zulejha Kopić

2.

Korojenje i šivanje

8

1

35

Fatima Smajlović

3.

Prva pomoć

15

1

35

Lejla Podbićanin

?

 

33

1085

29