VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Plan slobodnih aktivnosti
(izvannastavnih aktivnosti, sekcija)

Redni
broj

NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI (sekcije)

Broj učenika

Sedmični fond sati

Fond sati

Ime i prezime
nositelja aktivnosti

A

 

KULTURNO-UMJETNIČKE

 

 1.

Likovna

8

1

35

Mersiha Kuko

2.

Klub ljubitelja čitanja

10

1

35

Nermina Oglečevac

3.

Kreativna radionica

10

1

35

Ermina Uštović

4.

Recitatorska

10

1

35

Ajsela Bibuljica

5.

Likovna

10

1

35

Senada Šebo

6.

Ritmička

12

1

35

Selma Hamzakadić

7.

Dramska

10

1

35

Zenka Ćesko

8.

Ritmička

25

1

35

Ermina Veladžić

9.

Dramska

6

1

35

Sadina Mahir

10.

Recitatorska

5

1

35

Almedina Musić

11.

Literarna

8

1

35

Alisa Bihorac

12.

Klub ljubitelja čitanja

8

1

35

Emina Baručija Subašić

13.

Dramsko-recitatorska

10

1

35

Merima Ajnadžić

14.

Likovna

20

1

35

Lejla Fehratović

15.

Kulturna baština

10

1

35

Zubača Edina

16.

Ritmička

12

1

35

Alisa Hajdar

17.

Hor

40

2

70

Emila Ćatović

18.

Orkestar

15

2

70

Emila Ćatović

19.

Kreativna radionica

10

1

35

Samra Lončar

20.

Ritmička

12

1

35

Indira Tufekčić

21.

Monodramska

5

1

35

Dževal Ćorović

B

 

TEHNIČKE I NASTAVNE

 

1.

NUS/Historijska

15

1

35

Lejla Herak

2.

Micro:bit

10

1

35

Herac Maida

3.

Informatička

10

1

35

Merima Kardaš

4.

Civitas

8

1

35

Aldin Kozić

5.

Građevinska sekcija

10

1

35

Safet Višnjić

6.

Aviomodelarska sekcija

10

1

35

Safet Višnjić

7.

Školska saobraćajna patrola

10

1

35

Armina Bukvić

 

8.

Mladi robotičari

8

1

35

Armina Bukvić

9.

Sekcija engleskog jezika VIII

10

1

35

Vildana Koldžić

10.

Sekcija engleskog jezika VI

8

1

35

Elma Hodžić

11.

English club

8

1

35

Ada Seada Osmanović

12.

Herbar

19

1

35

Ehlimana Repuh

13.

Etnološka

10

1

35

Amna Jašarević

 

C

 

SPORTSKE

1.

Fudbalska sekcija

12

1

35

Muhamed Šetić

2.

Odbojka

12

1

35

Dženan Hebibović

 

D

 

OSTALE

1.

Mladi ekolozi

14

1

35

Zulejha Kopić

2.

Krojenje i šivanje

5

1

35

Fatima Smajlović

3.

Prva pomoć

13

1

35

Lejla Podbićanin

448

39

1435

36