UPRAVA ŠKOLE

Direktor škole
Ganić Amina, profesor engleskog jezika
Pomoćnik direktora
Hasanović Bećir, profesor historije
Sekretar škole
Jabučar Vezira, diplomirana pravnica
Pedagog škole
Bešić Aida, profesor pedagogije
Bibliotekar
Alispahić Arijana, diplomirana bibliotekarka

Školski odbor

Zvizdić Fahra

predsjednik Školskog odbora

Vahida Enis

član ispred roditelja

Muhamed Šetić

član ispred uposlenika

 

Devedžija Amela

član ispred Općine Novi Grad


Bivši članovi Školskog odbora

  • Bihorac Alisa - član ispred nastavnika razredne nastave
  • Jašarevic Amna - član ispred nastavnika predmetne nastave
  • Muratović Sead - član ispred Ministarstva obrazovanja i nauke
  • Džano Adil - član ispred roditelja
  • Džananović Salim – član ispred roditelja
  • Šehović Belma  - član ispred roditelja
  • Kasapović Amel – član ispred roditelja
  • Podbićanin Lejla – član ispred nastavnika predmetne nastave
  • Oglečevac Nermina – član ispred nastavnika razredne nastave
  • Tajib Delalić – predsjednik Školskog odbora