UPRAVA ŠKOLE

Direktor škole
Hasanović Bećir, profesor historije
Sekretar škole
Jabučar Vezira, diplomirana pravnica
Pedagog škole
Bešić Aida, profesor pedagogije
Bibliotekar
Alispahić Arijana, diplomirana bibliotekarka

Zvizdić Fahra
član ispred Općine Novi Grad

Školski odbor

Tajib Delalić

predsjednik Školskog odbora

Oglećevac Nermina

član ispred nastavnika razredne nastave

Podbićanin Lejla

član ispred nastavnika predmetne nastave

 

Kasapović Amel 

član ispred  roditelja

 

Šehović Belma

član ispred roditelja

 

Džananović Salim

član ispred roditelja


Bivši članovi Školskog odbora

Bihorac Alisa - član ispred nastavnika razredne nastave
Jašarevic Amna - član ispred nastavnika predmetne nastave
Muratović Sead - član ispred Ministarstva obrazovanja i nauke
Džano Adil - član ispred roditelja