TERMINI KONSULTACIJA I INFORMACIJA ZA DECEMBAR  2019. g.

NASTAVNIK DAN VRIJEME
Ajsela Bibuljica srijeda 12.20 - 13.05
Ermina Uštović petak 12.20 - 13.05
Zenka Ćesko ponedjeljak 12.20 - 13.05
Alisa Hajdar petak 16.00 - 17.00
Zulejha Kopić petak 12.15 - 13.30
Emina Baručija Subašić utorak 11.30 - 13.30
Selma Hamzakadić petak 11.30 - 12.15
Alisa Bihorac petak 16.00 - 17.00
Merima Ajnadžić srijeda 16.00 - 17.00
Senada Šebo srijeda 16.00 - 17.00
Fatima Smajlović utorak 16.30 - 17.00
Ermina Veladžić petak 16.00 - 16.45
Nermina Oglečevac ponedjeljak 12.15 - 13.00
Mersiha Kuko petak 12.20 - 13.05
Amra Bajrić utorak 09.40 - 10.25
Edisa Čolaković-Alajmović četvrtak 13.10 - 13.55
Dževal Ćorović četvrtak 16.00 - 16.45
Elma Hodžić srijeda 12.20 - 13.05
Ferizata Hadžović ponedjeljak 16.00 - 16.45
Elvedina Nurikić utorak 11.30 - 12.15
Anela Kolar ponedjeljak 13.10 - 14.00
Altijana Vražalica utorak 14.00 - 15.00
Enisa Grebić ponedjeljak 13.10 - 13.55
Amna Jažić ponedjeljak 12.00 - 12.30
Nihad Aljović petak 16.50 - 17.35
Idmira Duran ponedjeljak 13.10 - 14.00
Emila Ćatović utorak 18.25 - 19.10
Lejla Fehratović ponedjeljak 13.00 - 13.30
Muhamed Šetić utorak 13.00 - 13.30
Amar Muratović srijeda 13.30 - 14.00
Lejla Podbićanin srijeda 14.10 - 14.55
Maida Ćerimagić petak 18.25 - 19.15
Lejla Herak četvrtak 17.40 - 18.25
Naila Uzunović-Hasičić srijeda 17.40 - 18.25
Eldin Crnčević ponedjeljak 17.40 - 18.10
Senada Vatrić srijeda 16.50 - 17.35
Esat Ljaić utorak 09.40 - 10.25
Sanela Karović utorak 13.10 - 13.40
Amna Jašarević petak 10.40 - 11.25
Merima Kardaš petak 13.00 - 14.00
Safet Višnjić ponedjeljak 15.00 - 15.30
Armina Bukvić utorak 13.10 - 13.55
Zijad Okanović ponedjeljak 18.30 - 19.15
Edina Zubača četvrtak 11.30 - 12.00
Aldin Kozić srijeda 13.00 - 14.00
Maida Herac srijeda 14.10 - 14.55

MOLIMO RODITELJE DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH TERMINA. U SLUČAJU VANDREDNIH SITUACIJA RODITELJI MOGU DOĆI KOD RAZREDNIKA ILI PEDAGOGA ŠKOLE