TERMINI KONSULTACIJA I INFORMACIJA ZA DECEMBAR  2017. g.

NASTAVNIK DAN VRIJEME
FATIMA SMAJLOVIĆ SRIJEDA 16.00h
SADINA MAHIR PONEDJELJAK 16.00h
ALMEDINA MUSIĆ PONEDJELJAK 16.00h
AJSELA BIBULJICA SRIJEDA 16.00h
ERMINA UŠTOVIĆ ČETVRTAK 16.00h
ZENKA ĆESKO PETAK 13.00h
NERMINA OGLEČEVAC PETAK 11.30h
MERSIHA KUKO PONEDJELJAK 12.00h
ELMA LERIĆ ČETVRTAK 11.30h
ELVEDINA ŽUNIĆ PONEDJELJAK 12.30h
ALISA BIHORAC UTORAK 12.15h
MERIMA AJNADŽIĆ SRIJEDA 12.15h
SENADA ŠEBO SRIJEDA 12.15h
MUHAMED ŠETIĆ UTORAK 13.00h
IDMIRA DURAN ČETVRTAK 13.30h
LEJLA HERAK ČETVRTAK 13.15h
NIHAD ALJOVIĆ ČETVRTAK 16.45h
LEJLA PODBIĆANIN UTORAK 12.30h
EMILA ĆATOVIĆ UTORAK 17.00h
DŽEVAL ĆOROVIĆ PONEDJELJAK 16.00h
MERIMA KARDAŠ UTORAK 16.40h
FERIZATA HADŽOVIĆ PETAK 16.50h
SAMIR MEŠIĆ PETAK 13.30h
ZIJAD OKANOVIĆ ČETVRTAK 17.45h
AMNA JAŽIĆ PONEDJELJAK 10.40h
AMRA BAJRIĆ PONEDJELJAK 11.30h
SAFET VIŠNJIĆ SRIJEDA 12.10h
ARMINA HANDŽIĆ PONEDJELJAK 13.10h
ESAT LJAJIĆ UTORAK 12.20h
SANELA KAROVIĆ UTORAK 13.10h
AMNA JAŠAREVIĆ PONEDJELJAK 13.10h
ELMA HODŽIĆ SRIJEDA 17.40h
ELDIN CRNČEVIĆ ČETVRTAK 17.45h
AMINA GANIĆ UTORAK 12.50h
ENISA GREBIĆ PONEDJELJAK 13.10h
EDISA ČOLAKOVIĆ PONEDJELJAK 13.10h
ELVIRA HRUSTANOVIĆ PONEDJELJAK 11.30h
ISAMIL ROVČANIN UTORAK 13.30h
ALMIRA TABAKOVIĆ SRIJEDA 14.00h
JASNA AVDIĆ UTORAK 16.15h
NAILA UZUNOVIĆ HASIČIĆ UTORAK 16.15h
ALDIN KOZIĆ SRIJEDA 11.30h
LEJLA FEHRATOVIĆ UTORAK 10.30h

MOLIMO RODITELJE DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH TERMINA. U SLUČAJU VANDREDNIH SITUACIJA RODITELJI MOGU DOĆI KOD RAZREDNIKA ILI PEDAGOGA ŠKOLE