TEHNIČKO OSOBLJE

Džafić Alisa

servirka

Katana Nezira

higijeničarka

Bećirević Selvera

higijeničarka

 

Džozo Sabaheta

higijeničarka

Ibrahimović Hatidža

higijeničarka

Šljivo Safeta

higijeničarka

Ćosić Uzeir

domar

Spahić Munib

noćni čuvar

Šljivo Ismet

noćni čuvar

Kosovac Rizah

ložač/kotlovničar

Isaković Nađa

higijeničarka


UPOSLENICI KOJI SU PRESTALI SA RADOM U NAŠOJ ŠKOLI

Baljić Hajrija higijeničarka
Stambolić Jusmira higijeničarka
Zimić Sabrija ložač/kotlovničar
Dedović Samija higijeničarka
Čavčić Hajra higijeničarka

PENZIONISANI UPOSLENICI

Zimić Sabrija ložač/kotlovničar
Čavčić Hajra higijeničarka