UPIS

Osnovno obrazovanje je obavezno za svu djecu - školske obveznike do navršenih 15 godina života, odnosno do završene osnovne škole. Školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 01. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života.

Svako dijete ima pravo i obavezu da pohađa školu u toku perioda predviđenog za obavezno obrazovanje i Ministarstvo je obavezno da osigura da se to pravo i obaveza provede u praksi. Roditelj ili staratelj djeteta koje je uzrasta za obavezno školovanje dužni su da osiguraju da dijete bude upisano u školu, da redovno pohađa školu kao i da sarađuju sa školom.

Upis u redovnu osnovnu školu obavlja se u aprilu i augustu mjesecu na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijoj teritoriji se nalazi škola.

Ocjenu sposobnosti djece pri upisu u osnovnu školu obavlja komisija sastavljena od pedagoga ( pedagoga-psihologa ili psihologa ) i nastavnika/nastavnice razredne nastave, uz prethodno pribavljeno ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove.

Plan upisa djece u prvi razred školske 2020/2021. godine

Red.
broj

POSLOVI

Realizator

Vrijeme

1.

Raspisivanje oglasa  za upis djece u prvi razred i isti (protokolisan) istaći  na vidnim mjestima.

Sekretar i pedagog

15. 03. 2021.

2.

Isticanje datuma i vremena upisa ( od  01. do 30. aprila 2019.godine, svakodnevno od 9,00 do 15,00 sati kod sekretara ili pedagoga škole)

Sekretar i pedagog

April,
2021.

3.

Upis na propisanim  obrascima

Sekretar

April, 
2021.

4.

Popunjavanje upitnika od strane roditelja , uz  pomoć sekretara ili  pedagoga škole, prilikom upisa djeteta

Roditelj

April,
2021.

5.

Testiranje učenika

Pedagog

01-30. 04.2021.

6.

Obrada podataka i struktuiranje odjeljenja po pedagoškim zahtjevima

Pedagog

Juni 
2021.

7.

Pravljenje izvještaja o upisanim učenicima i dostavljanje nadležnim institucijama

Sekretar i pedagog

Do 13. 06. 2021.

8.

Naknadni upis djece ( u izuzetnim slučajevima) u avgustovskom upisnom roku

Sekretar i pedagog

August 2021.

10.

Testiranje učenika koji se naknadno upisuju u avgustu

Pedagog

August 2021.

11.

Pravljenje konačnog izvještaja o upisu učenika i  dostavljanje nadležnim institucijama.

Sekretar i pedagog

31. 08. 2021.