UPIS

Osnovno obrazovanje je obavezno za svu djecu - školske obveznike do navršenih 15 godina života, odnosno do završene osnovne škole. Školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 01. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života.

Svako dijete ima pravo i obavezu da pohađa školu u toku perioda predviđenog za obavezno obrazovanje i Ministarstvo je obavezno da osigura da se to pravo i obaveza provede u praksi. Roditelj ili staratelj djeteta koje je uzrasta za obavezno školovanje dužni su da osiguraju da dijete bude upisano u školu, da redovno pohađa školu kao i da sarađuju sa školom.

Upis u redovnu osnovnu školu obavlja se u aprilu i augustu mjesecu na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijoj teritoriji se nalazi škola.

Ocjenu sposobnosti djece pri upisu u osnovnu školu obavlja komisija sastavljena od pedagoga ( pedagoga-psihologa ili psihologa ) i nastavnika/nastavnice razredne nastave, uz prethodno pribavljeno ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove.

 

Plan upisa djece u prvi razred školske 2017/2018. godine

 

Red.
broj
POSLOVI Realizator Vrijeme
1. Raspisivanje oglasa  za upis djece u prvi razred i isti (protokolisan) istaći  na vidnim mjestima. Sekretar i pedagog 24. 03. 2017.
2. Isticanje datuma i vremena upisa ( od  01. do 30. aprila 2017.godine, svakodnevno od 9,00 do 15,00 sati kod sekretara ili pedagoga škole) Sekretar i pedagog April,
2017.
3. Upis na propisanim  obrascima Sekretar April,
2017.
4. Popunjavanje upitnika od strane roditelja , uz  pomoć sekretara ili  pedagoga škole, prilikom upisa djeteta Roditelj April,
2017.
5. Testiranje učenika Pedagog 01-30. 04.2017.
6. Obrada podataka i struktuiranje odjeljenja po pedagoškim zahtjevima Pedagog Juni 
2017.
7. Pravljenje izvještaja o upisanim učenicima i dostavljanje nadležnim institucijama Sekretar i pedagog Do 13. 06. 2017.
8. Raspisivanje oglasa za upis djece u prvi razred (augustovski upisni rok), protokolisati i istaći na vidnom mjestu Sekretar 11.08. 2017.
9. Naknadni upis djece u avgustovskom upisnom roku Sekretar i pedagog August 2017.
10. Testiranje učenika koji se naknadno upisuju u avgustu Pedagog August 2017.
11. Pravljenje konačnog izvještaja o upisu učenika u avgustovskom upisnom roku i  dostavljanje nadležnim institucijama. Sekretar i pedagog 31. 08. 2017.