NAZIV SEKCIJE VODITELJ SEKCIJE
Lutkarska Mersiha Kuko
Dramsko-recitatorska (I, II) Zenka Ćesko
Literarna Ermina Uštović/ Bibuljica A.
Dramsko-recitatorska  (III, IV) Senada Šebo
Manekenstvo i moderni ples Gibanica Selma
Likovna (I -IV) Muharem Kajević
Sekcija šivanja Fatima Smajlović
Ritmička Ermina Veladžić
Manekenstvo i moderni ples Alisa Dizdarević
Fotografska Zulejha Kopić
Recitatorska Sadina Mahir
Dramsko-recitatorska  (I, II) Alisa Bihorac
Kreativna radionica Nermina Oglečevac
Kreativna radionica Emina Baručija-Subašić
Građevinska Safet Višnjić
Informatička Merima Kardaš
Dramska (V-VIII) Amra Bajrić
Monodramska  (V-VIII) Dževal Ćorović
Orkestar Ćatović Emila
Hor Ćatović Emila
Saobraćajna Okanović Zijad
Likovna (V-VIII) Lejla Fehratović
Šahovska Bakir Šabić
Prva pomoć Lejla Podbićanin
Ekološka Jašarević Amna
Historijska Lejla Vatreš
Nus Lejla Vatreš
Geografska Eldin Crnčević
Fudbalska Muhamed Šetić
Odbojkaška Muhamed Šetić
Atletska Muhamed Šetić
Košarkaška Muhamed Šetić
Civitas Lejla Podbićanin
Monodramska  (I-IV) Kamarić Arijana
Bibliotekarska Kamarić Arijana
Sekcija arapskog jezika Hodžić Elma
Recitatorska (V - VIII) Čolaković Edisa
Hor ilahija i kasida Ćuprija Šemsa
Dramsko-literarna (njemački j.) Grebić Enisa
Dramsko-literarna (engleski j.) Ganić Amina
Sekcija ručnih radova (V, VI) Kurtović Adisa