PRIJELAZ IZ DRUGIH ŠKOLA

Prelazak učenika/učenica iz jedne osnovne škole u drugu vrši se na osnovu pisanog akta- prevodnice, koja se dostavlja službenim putem.
Učenici/učenice koji su se školovali u drugom kantonu, Republici Srpskoj ili Distriktu Brčko upisuju se u osnovnu školu u odgovarajući razred i nastavljaju obrazovanje pod istim uvjetima kao i učenici/učenice u Kantonu Sarajevo.

Učenici/učenice koji završe pojedine razrede osnovne škole u inostranstvu nastavljaju obrazovanje u sijedećem razredu, uz postupak ekvivalencije svjedodžbe koju vrši Ministarstvo obrazovanja i nauke.