OGLASNA PLOČA

Obavijest

Pitanja za eksternu provjeru znanja ucenika trecih i sestih razreda dostupni su na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo mon.ks.gov.ba

TERMINI ZA PROVOĐENJE INTERNE EVALUACIJE

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV ZA NAJPOVOLJNIJU PONUDU ZA IZVOĐENJE ĐAČKE EKSKURZIJE

1. Eksurzija za IX razred - putni pravac: Sarajevo - Neum, sa obaveznim izletima u Dubrovnik i Ston. Trajanje: 4 dana ( 3 puna pansiona).

2. Eksurzija za IX razred - putni pravac: Sarajevo - Neum, sa obaveznim izletima u Dubrovnik i Ston. Trajanje: 5 dana ( 4 puna pansiona).

Vrijeme izvođenje eksurzije- prva polovina maja 2018.

Ponude dostaviti najkasnije do 5.4. 2018. na mail ossokolje@ossokolje.edu.ba

Obavještenje

Bazi testova za internu evaluaciju za osnovne i srednje škole možete pristupiti putem sljedećeg LINKA

OGLAS

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.23/17 i 33/17), te člana  32 - 35. Pravila JU OŠ “Sokolje” Sarajevo,  JU OŠ “Sokolje” Sarajevo raspisuje

OGLAS
ZA UPIS DJECE U I (PRVI) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

Upis djece u I (prvi) razred školske 2018/19.godine će se vršiti u periodu:

01.04.2018. do 30.04.2018.godine – PRVI UPISNI ROK
(APRILSKI UPISNI ROK)
15.08.2018. do 31.08.2018.godine – DRUGI UPISNI ROK
(AUGUSTOVSKI UPISNI ROK)

Upis djece u I (prvi)  razred u gore navedenim rokovima se vrši svakim radnim danom od 9:00h  do 13:00h,  kod sekretara ili pedagoga škole.

PRILIKOM UPISA OBAVEZNO PRILOŽITI:

1. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
2. LJEKARSKO UVJERENJE
3. UVJERENJE/POTVRDA O POHAĐANJU OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU (izdato od strane nadležne ustanove)

Prema članu 55. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.23/17 I 33/17), “ školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 01. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života”, tj. djeca rođena do 01.septembra 2012.godine.

“Škola koja ima odgovarajuće prostorne i kadrovske uvjete može omogućiti upis u školu djetetu koje je mlađe od utvrđene starosne dobi predviđene za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, ako to traže roditelji ili staratelji djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.”
Također, mogu se upisati i starija djeca, a koja nisu do sada upisana iz opravdanih razloga.

 

Obavijest

Kraj prvog polugodišta u školskoj 2017/2018. godini je petak 29.12.2017. godine. Nastava u drugom polugodištu počinje 29.1.2018. godine.

Obavijest

Prema školskom kalendaru za 2017/2018. godinu, ponedjeljak, 25.12.2017. godine, u svim osnovnim školama je neradni i nenastavni dan. Nastava po redovnom rasporedu počinje u utorak, 26.12.2017.

OBAVIJEST

POLAGANJE EKSTERNE MATURE - IZMJENA RASPOREDA POLAGANJA ISPITA

Shodno Kalendaru aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se eksterna matura polaže 19. i 20. juna 2017. godine.

S obzirom da se od ove školske godine iz predmeta Engleski / Njemački jezik, prvi put testira oblast slušnje, koje je potrebno organizovati u učionicama, došlo je do izmjene rasporeda polaganja ispita na eksternoj maturi.

Izmijenjeni raspored polaganja ispita:

Ponedjeljak, 19. 6. 2017. godine

- Engleski jezik / Njemački jezik - početak u 10 sati

Utorak, 20. 6. 2017. godine

- Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost   - početak u 10 sati
- Matematika - početak u 12 sati

OBAVIJEST

POLAGANJE EKSTERNE MATURE

Shodno Kalendaru aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se eksterna matura polaže 19. i 20. juna 2017. godine.
Eksterna matura će se realizovati prema sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 19. 6. 2017. godine
- Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost - početak u 10 sati
- Engleski jezik / Njemački jezik - početak u 12 sati

Utorak, 20. 6. 2017. godine
- Matematika - početak u 10 sati

OBAVIJEST

Na osnovu člana 3. i 45. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 01/16), te člana  32 - 35. Pravila JU OŠ “Sokolje” Sarajevo,  JU OŠ “Sokolje” Sarajevo raspisuje

OGLAS

ZA UPIS DJECE U I (PRVI) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

Upis djece u I (prvi) razred školske 2017/18.godine će se vršiti u periodu:

01.04.2017. do 30.04.2017.godine – PRVI UPISNI ROK (APRILSKI UPISNI ROK)
15.08.2017. do 31.08.2017.godine – DRUGI UPISNI ROK (AUGUSTOVSKI UPISNI ROK)

Upis djece u I (prvi)  razred u gore navedenim rokovima se vrši svakim radnim danom od  9:00h  do 13:00h,  kod sekretara ili pedagoga škole.

PRILIKOM UPISA OBAVEZNO PRILOŽITI:

  1. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
  2. LJEKARSKO UVJERENJE
  3. UVJERENJE/POTVRDA O POHAĐANJU OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU (izdato od strane nadležne ustanove)

Prema članu 3. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 01/16), “ školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 01. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života”, tj. djeca rođena do 01.septembra 2011.godine.

“Škola koja ima odgovarajuće prostorne i kadrovske uvjete može omogućiti upis u školu djetetu koje je mlađe od utvrđene starosne dobi predviđene za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, ako to traže roditelji ili staratelji djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.”
Također, mogu se upisati i starija djeca, a koja nisu do sada upisana iz opravdanih razloga.

PLAN JAVNIH NABAVKI JU OŠ "SOKOLJE" SARAJEVO ZA 2017. G.

 

KUTIJA POVJERENJA

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenulo je niz aktivnosti u cilju prevencije i intervencije u slučaju asocijalnih oblika ponašanja kod djece i mladih. Jedna od mjera, u cilju prevencije vršnjačkog nasilja je i postavljanje KUTIJE POVJERENJA u sve osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo.

KUTIJA POVJERENJA postavljena je u holu naše škole zajedno sa Obrazcem za prijavu neprihvatljivog/nasilnog ponašanja u školi. Na ovaj način je omogućeno svim učenicima, nastavnicima i roditeljima da prijave eventualno nasilje ili neprihvatljiv oblik ponašanja u školi. Zaposlenici Ministarstva su odgovorni za preuzimanje sadržaja iz kutije i preuzet će koordinirajuću ulogu u rješavanju problema ili eventualne prijave nasilja, u saradnji sa stručnom službom službom škole.

Obrazac za prijavu nasilja/neprihvatljivog ponašanja možete preuzeti  OVDJE

OBAVIJEST