OGLASNA PLOČA

POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Javni Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. Godini, JU OŠ ,, Sokolje "

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U JU OŠ ,,SOKOLJE" SARAJEVO

Javni Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. Godini, JU OŠ ,, Sokolje "

RASPORED PISANIH PROVJERA ZNANJA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI

Konačna bodovna rang - lista ustanova JU OŠ "SOKOLJE" SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U JU OŠ ,,SOKOLJE" SARAJEVO

POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME U ŠKOLSKOJ 2021-22.GODINI

RASPORED PISANIH PROVJERA ZNANJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

PONIŠTENJE dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/22.godini

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA U ŠKOLSKOJ 2021/2022

OBAVIJEST - Prijava za upis u prvi razred školske 2021/22 godine

OBAVIJEST

OBAVIJESTI

OBAVIJEST

OBAVIJEST

OBAVIJEST

OBAVIJEST

Poštovani roditelji budućih prvačića,

Općina Novi Grad je putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport  za  prvačiće obezbijedlia ruksake i pribor (olovke, gumice, šiljalo, bojice, flomastere, voštane boje i sveske) i udžbenike za svakog prvačića (uključujući osnovne udžbenike i radne sveske), tako da roditelji nemaju potrebu kupovati udžbenike i osnovni školski pribor.

OBAVIJEST

Početak školske 2020/2021. godine u KS za osnovne i srednje škole!

Školska 2020/2021. godina počinje 1. septembra 2020. godine.

Nastava u prve dvije sedmice nove školske godine će se odvijati prema sljedećim modelima:

 • Razredna nastava za učenike/ce od I-IV, odnosno V razreda
 • Prijem prvačića će biti održan 1. septembra po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, a prema planu prijema prvačića, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera.
 • Preporučuje se školama da prijem prvačića organizuju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema. U zavisnosti od prostornih kapaciteta škole, škole mogu ograničiti broj osoba koje dolaze u pratnji prvačića,
 • Za učenike razredne nastave, osim učenika I razreda, redovna nastava u školi počinje 2. septembra.
 • Nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika uz trajanje časa od 30 minuta, sa odmorima od 5 minuta i bez velikog odmora. Nastava će se odvijati prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.
 • U odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštovati maksimalno dozvoljeni broj učenika, Škola će napraviti raspored naizmjeničnog pohađanja online nastave i redovne nastave.
 • Učenici sa hroničnim oboljenjima i učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Nastavnik/ica razredne nastave, odnosno predmetni nastavnik/ica, će učenicima koji nisu bili prisutni na nastavi neposredno nakon završetka iste dostaviti materijale elektronskim putem.
 • Učenici s teškoćama nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Škola će tim učenicima, u saradnji sa roditeljima dostavljati nastavne materijale i preporuke/smjernice za usvajanje nastavnih sadržaja
 • Produženi boravak u školama će raditi u skladu sa donesenim epidemiološkim mjerama.
 • Predmetna nastava od VI-IX, odnosno V razreda će se izvoditi po principu "Online” modela.

OBAVIJEST

OBAVIJEST

Prema školskom kalendaru za 2019/2020. godinu, ponedjeljak 25.5.2020. godine je nenastavni i neradni dan.

OBAVIJEST

Petak, 1.5.2020. godine je neradni i nenastavni dan. Nastava po redovnom rasporedu počinje u ponedjeljak, 4.maja 2020. godine.

OBAVIJEST

OBAVIJEST

OBAVIJEST

Prema školskom kalendaru za nastavnu 2019/2020. godinu, ponedjeljak, 20.4.2020. godine je nenastavni dan. Nastava po redovnom rasporedu počinje u utorak, 21.4.2020.

OBAVIJEST

Ponedjeljak, 13.4.2020. godine je nenastavni dan. Nastava po redovnom rasporedu počinje u utorak, 14.4.2020. godine.

Obavijest

POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU 

Prijavu za upis djeteta možete preuzeti OVDJE

NAREDBA

Obavijest

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Kantona Sarajevo i Odlukom Vlade KS od 12.3. 2020. će biti obustavljena redovna nastava za učenike.  Obustava nastave planirana je 15 dana. U toku ovih 15 dana bit će realizovana online nastava, koja se tretira kao redovna nastava.Nastavnici  će blagovremeno obavještavati roditelje i učenike o načinu održavanja online nastave.

OBAVIJEST

Nastava u drugom polugodištu školske 2019/2020. godine počinje u srijedu, 29.1.2020. godine po redovnom rasporedu:

I smjena – I razred, IV razred, V-1, VI razred i VIII razred

II smjena – II razred, III razred, V-2, V-3, VII razred i IX razred


OBAVIJEST

RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2019/20.GODINE

RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2019/20.GODINE

OBAVIJEST

SPISAK UDŽBENIKA KOJI ĆE SE KORISTITI U OŠ “SOKOLJE” U ŠKOLSKOJ 2019/2020.

I RAZRED

Nastavni
predmet
Naziv udžbenika/
radne sveske/priručnika
Ime i prezime autora Izdavačka
kuća
MATEMATIKA MATEMATIKA JAGODIĆ, BOŠKO SARAJEVO PUBLISHING
BHS JEZIK ČITANKA HAJDAREVIĆ, HADŽEM
BEĆIRBAŠIĆ, MIRSAD
DILBEROVIĆ, BELMA
SARAJEVO PUBLISHING
MOJA OKOLINA MOJA OKOLINA LIVNJAK, ZINAIDA SARAJEVO PUBLISHING
MUZIČKA KULTURA MUZIČKA KULTURA FEROVIĆ, SELMA
MEŠKIĆ, INDIRA
SARAJEVO PUBLISHING
LIKOVNA KULTURA LIKOVNA KULTURA MUJKIĆ, JASNA SARAJEVO PUBLISHING
MATEMATIKA I BHS JEZIK MALA VJEŽBANKA 1 GRUPA AUTORA SARAJEVO PUBLISHING
VJERONAUKA VJERONAUKA BEGOVIĆ, IBRAHIM EL KALEM
ENGLESKI JEZIK FIRST FRIEND
CLASS BOOK
LANUZZI, SUSAN OXFORD/
ŠAHINPAŠIĆ
FIRST FRIEND
ACTIVITY BOOK
LANUZZI, SUSAN OXFORD/
ŠAHINPAŠIĆ

II RAZRED

Nastavni
predmet
Naziv udžbenika/
radne sveske/priručnika
Ime i prezime autora Izdavačka
kuća
MATEMATIKA MATEMATIKA JAGODIĆ, BOŠKO SARAJEVO PUBLISHING
BHS JEZIK ČITANKA BEĆIRBAŠIĆ I PELIDIJA SARAJEVO PUBLISHING
MOJA OKOLINA MOJA OKOLINA LIVNJAK, ZINAIDA SARAJEVO PUBLISHING
MUZIČKA KULTURA MUZIČKA KULTURA FEROVIĆ, SELMA
MEŠKIĆ, INDIRA
SARAJEVO PUBLISHING
LIKOVNA KULTURA LIKOVNA KULTURA MUJKIĆ, JASNA SARAJEVO PUBLISHING
MALI VODIĆ ZA LEKTIRU 2-5 MALI VODIĆ ZA LEKTIRU 2-5 PRLJAČA, SEAD SARAJEVO PUBLISHING
VJERONAUKA VJERONAUKA TINJAK, MUAMER EL KALEM
ENGLESKI JEZIK FIRST FRIEND 2
CLASS BOOK
LANUZZI, SUSAN OXFORD/
ŠAHINPAŠIĆ
FIRST FRIEND 2
ACTIVITY  BOOK
LANUZZI, SUSAN OXFORD/
ŠAHINPAŠIĆ

III RAZRED

Nastavni
predmet
Naziv udžbenika/
radne sveske/priručnika
Ime i prezime
autora
Izdavačka
kuća
MATEMATIKA MATEMATIKA JAGODIĆ, BOŠKO SARAJEVO PUBLISHING
BHS JEZIK ČITANKA DILBEROVIĆ, BELMA SARAJEVO PUBLISHING
MOJA OKOLINA MOJA OKOLINA LIVNJAK, ZINAIDA SARAJEVO PUBLISHING
MUZIČKA KULTURA MUZIČKA KULTURA FEROVIĆ, SELMA
MEŠKIĆ, INDIRA
SARAJEVO PUBLISHING
LIKOVNA KULTURA LIKOVNA KULTURA MUJKIĆ, JASNA SARAJEVO PUBLISHING
VJERONAUKA VJERONAUKA PLEH, TINJAK I NEZIROVAC EL KALEM
ENGLESKI JEZIK FAMILY AND FRIENDS 1
CLASS BOOK
SIMMONS, NAOMI OXFORD/
ŠAHINPAŠIĆ
FAMILY AND FRIENDS1
ACTIVITY BOOK
SIMMONS, NAOMI OXFORD/
ŠAHINPAŠIĆ

IV RAZRED

Nastavni
predmet
Naziv udžbenika/
radne sveske/priručnika
Ime i prezime
autora
Izdavačka
kuća
MATEMATIKA MATEMATIKA JAGODIĆ, BOŠKO SARAJEVO PUBLISHING
RADNA SVESKA JAGODIĆ, BOŠKO
BHS JEZIK ČITANKA HUBIJAR, ZEHRA BOSANSKA
RIJEČ
MOJA OKOLINA MOJA OKOLINA LIVNJAK, ZINAIDA
BIJEDIĆ, SABAHETA
SARAJEVO
PUBLISHING
RADNA SVESKA LIVNJAK, ZINAIDA
BIJEDIĆ, SABAHETA
SARAJEVO
PUBLISHING
MUZIČKA KULTURA MUZIČKA KULTURA FEROVIĆ, SELMA SARAJEVO PUBLISHING
LIKOVNA KULTURA LIKOVNA KULTURA MUJKIĆ, JASNA SARAJEVO PUBLISHING
VJERONAUKA VJERONAUKA VALJEVAC I NIŠTOVIĆ EL KALEM
ENGLESKI JEZIK DEEP IN 4
UDŽBENIK
VASIĆ, KAZAOVIĆ, DŽEBA SARAJEVO PUBLISHING
DEEP IN 4
RADNA SVESKA
VASIĆ, KAZAOVIĆ, DŽEBA SARAJEVO PUBLISHING

V RAZRED

Nastavni
predmet
Naziv udžbenika/
radne sveske/priručnika
Ime i prezime
autora
Izdavačka
kuća
MATEMATIKA MATEMATIKA KOVAČEVIĆ, DIJANA
MUJAKIĆ, VILDANA
HAMIDOVIĆ, ŽERMEN
NAM TUZLA
VRIJEME ZENICA
BHS JEZIK ČITANKA ŠEHABOVIĆ, ŠEJLA ŠEHABOVIĆ, JASMINKA NAM TUZLA
VRIJEME ZENICA
RADNA BILJEŽNICA
DRUŠTVO DRUŠTVO
UDŽBENIK
ISAKOVIĆ, ARIFA
ŽUPANČIĆ, GRETA
BOSANSKA
RIJEČ
DRUŠTVO
RADNA SVESKA
ISAKOVIĆ, ARIFA
ŽUPANČIĆ, GRETA
BOSANSKA
RIJEČ
MUZIČKA KULTURA MUZIČKA KULTURA ŠUMAN, ESAD SARAJEVO PUBLISHING
LIKOVNA KULTURA LIKOVNA KULTURA MUJKIĆ, JASNA SARAJEVO PUBLISHING
VJERONAUKA VJERONAUKA PRLJAČA, MUSTAFA
HALILOVIĆ, NEZIR
EL KALEM
Nastavni
predmet
Naziv udžbenika/
radne sveske/
priručnika
Ime i prezime
autora
Izdavačka
kuća
MATEMATIKA MATEMATIKA KOVAČEVIĆ, DIJANA
MUJAKIĆ, VILDANA
HAMIDOVIĆ, ŽERMEN
NAM TUZLA
VRIJEME ZENICA
BHS JEZIK ČITANKA ŠEHABOVIĆ, ŠEJLA ŠEHABOVIĆ, JASMINKA NAM TUZLA
VRIJEME ZENICA
RADNA BILJEŽNICA
DRUŠTVO DRUŠTVO
UDŽBENIK
ISAKOVIĆ, ARIFA
ŽUPANČIĆ, GRETA
BOSANSKA
RIJEČ
DRUŠTVO
RADNA SVESKA
ISAKOVIĆ, ARIFA
ŽUPANČIĆ, GRETA
BOSANSKA
RIJEČ
MUZIČKA KULTURA MUZIČKA KULTURA ŠUMAN, ESAD SARAJEVO PUBLISHING
LIKOVNA KULTURA LIKOVNA KULTURA MUJKIĆ, JASNA SARAJEVO PUBLISHING
VJERONAUKA VJERONAUKA PRLJAČA, MUSTAFA
HALILOVIĆ, NEZIR
EL KALEM
ENGLESKI JEZIK DEEP IN 5
UDŽBENIK
VASIĆ, KAZAOVIĆ, MARDEŠIĆ SARAJEVO PUBLISHING
DEEP IN 5
RADNA SVESKA
VASIĆ, KAZAOVIĆ, MARDEŠIĆ SARAJEVO PUBLISHING
PRIRODA PRIRODA NUMIĆ, ZIJAD
VIDOVIĆ, NAIDA
BOSANSKA
RIJEČ
OSNOVE TEHNIKE OSNOVE TEHNIKE CVIJETINOVIĆ, MILAN BOSANSKA
RIJEČ
SVJETLOST
KULTURA ŽIVLJENJA KULTURA ŽIVLJENJA KAPIĆ, SUBHIJA BOSANSKA
RIJEČ
NJEMAČKI JEZIK
DRUGI STRANI JEZIK
NJEMAČKI JEZIK ZA 6. RAZRED
DRUGI STRANI
JEZIK-PRVA GODINA
UČENJA
MAGLAJLIJA,
ZLATA
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA
RIJEČ

VI RAZRED

Nastavni
predmet
Naziv udžbenika/
radne sveske/priručnika
Ime i prezime
autora
Izdavačka
kuća
MATEMATIKA MATEMATIKA ARSLANAGIĆ I
MILOŠEVIĆ
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ
BHS JEZIK ČITANKA HASIĆ, ZEJČIR BOSANSKA RIJEČ
NAŠ JEZIK DŽIBRIĆ, AMRA BOSANSKA RIJEČ
NJEMAČKI JEZIK
DRUGI STRANI JEZIK
NJEMAČKI JEZIK MAGLAJLIJA,
ZLATA
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ
RADNA SVESKA MAGLAJLIJA,
ZLATA
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ
MUZIČKA KULTURA MUZIČKA KULTURA KAZIĆ, SENAD BOSANSKA
KNJIGA
LIKOVNA KULTURA LIKOVNA KULTURA MUJKIĆ, ADMIR SARAJEVO PUBLISHING
VJERONAUKA VJERONAUKA GRABUS I BAŠIĆ EL KALEM
ENGLESKI JEZIK
PRVI STRANI JEZIK
PROJECT  2
WORK BOOK
HUTCHINSON, TOM OXFORD
PROJECT 2
STUDENTS BOOK
HUTCHINSON, TOM OXFORD
INFORMATIKA INFORMATIKA NUMIĆ, SUADA DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ
HISTORIJA HISTORIJA DERVIŠAGIĆ I
HADŽIABDIĆ
BOSANSKA
KNJIGA
GEOGRAFIJA GEOGRAFIJA HADŽIĆ I TUMBUL SVJETLOST
BIOLOGIJA BIOLOGIJA BEGIĆ,
HADŽIHALILOVIĆ I
TUPKUŠIĆ
BOSANSKA
KNJIGA
TEHNIČKA KULTURA TEHNIČKA KULTURA CVIJETINOVIĆ I
LJUBOVIĆ
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ

VII RAZRED

Nastavni
predmet
Naziv udžbenika/
radne sveske/priručnika
Ime i prezime
autora
Izdavačka
kuća
MATEMATIKA MATEMATIKA JUNUZOVIĆ, ALEKSANDRA SARAJEVO PUBLISHING
ZBIRKA ZADATAKA JUNUZOVIĆ
BHS JEZIK ČITANKA VERLAŠEVIĆ I
ALIĆ
BOSANSKA
RIJEČ
NAŠ JEZIK VERLAŠEVIĆ I
ALIĆ
BOSANSKA
RIJEČ
NJEMAČKI JEZIK
DRUGI STRANI JEZIK
NJEMAČKI JEZIK MAGLAJLIJA,
ZLATA
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA
RIJEČ
RADNA SVESKA MAGLAJLIJA,
ZLATA
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA
RIJEČ
MUZIČKA KULTURA MUZIČKA KULTURA KAZIĆ, SENAD BOSANSKA
KNJIGA
LIKOVNA KULTURA LIKOVNA KULTURA MUJKIĆ, ADMIR SARAJEVO PUBLISHING
VJERONAUKA VJERONAUKA SULEJMANOVIĆ I
HUSIĆ
EL KALEM
ENGLESKI JEZIK
PRVI STRANI JEZIK
PROJECT  3
WORK BOOK
HUTCHINSON,
TOM
OXFORD
PROJECT 3
STUDENTS BOOK
HUTCHINSON,
TOM
OXFORD
INFORMATIKA INFORMATIKA VILIĆ I KAZAZIĆ VRIJEME ZENICA
NAM TUZLA
HISTORIJA HISTORIJA HASIČIĆ, ASMIR SARAJEVO PUBLISHING
GEOGRAFIJA GEOGRAFIJA POBRIĆ, ALMA DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ
BIOLOGIJA BIOLOGIJA NUMIĆ I VIDOVIĆ DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ
TEHNIČKA KULTURA TEHNIČKA KULTURA CVIJETINOVIĆ I
LJUBOVIĆ
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ
FIZIKA FIZIKA ŠAHMAN I RAMIĆ DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ

VIII RAZRED

Nastavni
predmet
Naziv udžbenika/
radne sveske/priručnika
Ime i prezime
autora
Izdavačka
kuća
MATEMATIKA MATEMATIKA JUNUZOVIĆ, ALEKSANDRA SARAJEVO PUBLISHING
ZBIRKA ZADATAKA JUNUZOVIĆ
BHS JEZIK ČITANKA HADŽIHRUSTIĆ,
ALMIRA
SARAJEVO PUBLISHING
BOSANSKI JEZIK HADŽIHRUSTIĆ,
ALMIRA
SARAJEVO PUBLISHING
NJEMAČKI JEZIK
DRUGI STRANI JEZIK
NJEMAČKI JEZIK MAGLAJLIJA,
ZLATA
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ
RADNA SVESKA MAGLAJLIJA,
ZLATA
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ
MUZIČKA KULTURA MUZIČKA KULTURA HODŽIĆ, REFIK VRIJEME ZENICA
NAM TUZLA
LIKOVNA KULTURA LIKOVNA KULTURA FILIPOVIĆ,
ŽELJKO
SVJETLOST
VJERONAUKA VJERONAUKA GRABUS I
NEIMARLIJA
EL KALEM
ENGLESKI JEZIK
PRVI STRANI JEZIK
PROJECT  4
WORK BOOK
HUTCHINSON,
TOM
OXFORD
PROJECT 4
STUDENTS BOOK
HUTCHINSON,
TOM
OXFORD
INFORMATIKA INFORMATIKA VILIĆ I KAZAZIĆ VRIJEME ZENICA
NAM TUZLA
HISTORIJA HISTORIJA HASIČIĆ, ASMIR SARAJEVO PUBLISHING
GEOGRAFIJA GEOGRAFIJA JAHIĆ, HARIS SARAJEVO PUBLISHING
BIOLOGIJA BIOLOGIJA NUMIĆ I
VIDOVIĆ
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ
TEHNIČKA KULTURA TEHNIČKA KULTURA CVIJETINOVIĆ I
LJUBOVIĆ
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ
FIZIKA FIZIKA ŠALAKA I
KAROVIĆ
SVJETLOST
ENGLESKI JEZIK
DRUGI STRANI JEZIK
PROJECT  3
WORK BOOK
HUTCHINSON,
TOM
OXFORD
PROJECT 3
STUDENTS BOOK
HUTCHINSON,
TOM
OXFORD
HEMIJA HEMIJA MILIČEVIĆ I
MUSIĆ
SARAJEVO PUBLISHING

IX RAZRED

Nastavni
predmet
Naziv udžbenika/
radne sveske/priručnika
Ime i prezime
autora
Izdavačka
kuća
MATEMATIKA MATEMATIKA ARSLANAGIĆ DJEČIJA KNJIGA
ZBIRKA ZADATAKA  
BHS JEZIK BOSANSKI JEZIK VELAŠEVIĆ I
ALIĆ
VRIJEME ZENIC
NAM TUZLA
NAŠ JEZIK DŽIBRIĆ DJEČIJA KNJIGA
NJEMAČKI JEZIK
DRUGI STRANI JEZIK
NJEMAČKI JEZIK MAGLAJLIJA,
ZLATA
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ
RADNA SVESKA MAGLAJLIJA,
ZLATA
DJEČIJA KNJIGA
BOSANSKA RIJEČ
MUZIČKA KULTURA MUZIČKA KULTURA HODŽIĆ, REFIK VRIJEME ZENICA
NAM TUZLA
LIKOVNA KULTURA LIKOVNA KULTURA MUJKIĆ, JASNA SARAJEVO PUBLISHING
VJERONAUKA VJERONAUKA GRABUS I
NEIMARLIJA
EL KALEM
ENGLESKI JEZIK
PRVI STRANI JEZIK
CHALLENGES 4
WORK BOOK
MEŠIĆ I HARRIS BUYBOOK
CHALLENGES 4
STUDENTS BOOK
MEŠIĆ I HARRIS BUYBOOK
INFORMATIKA INFORMATIKA VILIĆ I KAZAZIĆ VRIJEME ZENICA
NAM TUZLA
HISTORIJA HISTORIJA ŠABOTIĆ I
ČEHAJIĆ
VRIJEME ZENICA
NAM TUZLA
GEOGRAFIJA GEOGRAFIJA ----- --------
BIOLOGIJA BIOLOGIJA BEGIĆ I HALILOVIĆ BOSANSKA
KNJIGA
TEHNIČKA KULTURA TEHNIČKA KULTURA AHMETOVIĆ, NUMIĆ I KULENOVIĆ VRIJEME ZENICA
NAM TUZLA
FIZIKA FIZIKA GABELA I
MURATOVIĆ
GRAFEX
ENGLESKI JEZIK
DRUGI STRANI JEZIK
PROJECT  4
WORK BOOK
HUTCHINSON,
TOM
OXFORD
PROJECT 4
STUDENTS BOOK
HUTCHINSON,
TOM
OXFORD
HEMIJA HEMIJA MILIČEVIĆ I
MUSIĆ
SARAJEVO PUBLISHING

OGLAS

JU OŠ «SOKOLJE» SARAJEVO
                                                                                                   
Na osnovu člana 86. Pravila JU OŠ „Sokolje“ Sarajevo,  i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Sokolje“ Sarajevo broj: 01-277/19 od 01.08.2019.godine, JU OŠ“Sokolje“ Sarajevo raspisuje

OGLAS
za izdavanje školske kuhinje pod zakup

Izdaje se pod zakup školska kuhinja JU OŠ “Sokolje” Sarajevo za period od 01.09.2019.godine do 30.06.2020.godine.

USLOVI:

Pravo učešća na  oglasu imaju sva pravna lica koja su  sudski registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužnih djelatnosti.
Ponuđači trebaju da ispunjavaju i uslove propisane  Pravilnikom o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 02/18) te da posjeduju certifikate: ISO 9000, ISO 22000, HACCP I HALAL certifikat.

PONUDA TREBA DA SADRŽI :

1. Tačan naziv ponuđača sa memorandumom, potpisom i pečatom, adresu i broj telefona ponuđača,

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 (šest) mjeseci,

3.Dokaz da pravno ili fizičko lice nije kažnjavano za kaznena djela povezana sa predmetnom djelatnošću u zadnjih pet godina izdato od nadležnog suda,

4.Rješenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH kojim se dokazuje da je objekat upisan u jedinstveni registar odobrenih i registrovanih objekata u FBiH i kojim se objektu određuje veterinarski kontrolni broj,

5. Dokaz o posjedovanju certifikata HACCAP, HALLAL, ISO 9000, ISO 22000,

6. Dokaz o sistemu kontrole i mjerama kojima ponuđač raspolaže za osiguranje kvaliteta (obavezan ugovor sa verificiranom firmom o kontroli kvaliteta proizvoda i njegovih sastojaka)

7. Izjava ponuđača da će prostor školske kuhinje uzeti u viđenom stanju i isti privesti namjeni sopstvenim sredstvima,

8. Izjava ponuđača da troškove popravke, adaptacije i održavanja preuzima na svoj teret bez prava refundiranja po bilo kom osnovu, odnosno bez prava umanjenja mjesečne zakupnine po osnovu uloženih sredstava,

9. Dokaz ponuđača da nema nikakvih dugovanja prema JU OŠ „Sokolje“ Sarajevo,

10. Potvrdu porezne ispostave  o izmirenim poreznim obavezama,

11.Potvrdu banke o solventnosti firme u posljednjih šest mjeseci ne starija od 10 (deset) dana,

12. Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,

13. Reference o dosadašnjem radu.

Prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača uzeće se u obzir: najbolji asortiman roba i kvalitet usluga, najpovoljnije cijene artikala za ishranu uz garanciju kvalitete, način na koji će se organizirati rad školske kuhinje, najbolje reference o dosadašnjem radu koje će se provjeravati i iznos mjesečne zakupnine.

Napomena: Iz asortimana ponuđenih proizvoda isključiti sve proizvode nezdrave hrane u skladu sa Pravilnikom o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 02/18).

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Zapečaćene ponude ponuđači mogu  školskom odboru dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte na adresu:

JU OŠ „SOKOLJE“ SARAJEVO
ŠKOLSKI ODBOR
Numan-paše Ćuprilića do broja 25
71000 SARAJEVO

sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS ZA IZDAVANJE ŠKOLSKE KUHINJE POD ZAKUP  (NE OTVARATI-OTVARA ŠKOLSKI ODBOR“.

Oglas je objavljen  i na web stranici JU OŠ “Sokolje” Sarajevo: www.ossokolje.edu.ba.

Termini za provođenje eksterne procjene znanja učenika III, VI i IX razreda osnovne škole

RAZRED DATUM TERMIN NASTAVNI PREDMET
III 10.6.2019.
(ponedjeljak)
8:50 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
12.6.2019.
(srijeda)
8:50 Prvi strani jezik
14.6.2019.
(petak)
8:50 Matematika
VI 10.6.2019.
(ponedjeljak)
9:40 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
12.6.2019.
(srijeda)
9:40 Prvi strani jezik
14.6.2019.
(petak)
9:40 Matematika
IX 19.06.2019.
(srijeda)
9:00 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
19.6.2019.
(srijeda)
12:00 Prvi strani jezik
20.6.2019.
(četvrtak)
10:00 Matematika

OBAVIJEST

OBAVIJEST

Interna evaluacija u osnovnoj školi će se provoditi u drugom, četvrtom, petom, sedmom i osmom razredu. Interna evaluacija će se realizirati u prvoj smjeni, na drugom školskom času – 8.50h- 9.35h, po sljedećem rasporedu:

 • 25.3.2019. g. – II razred – Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost
 • 25.3.2019. g. – IV razred – Moja okolina
 • 26.3.2019. g. – V razred – Priroda
 • 26.3.2019. g. – VII razred – Fizika
 • 27.3.209. g. – VIII razred – Hemija

Baza pitanja može se pronaći na linku  https://bit.ly/2pyJIBZ

RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNAJA ZA II POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE

RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNAJA ZA I POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE

OBAVIJEST ZA UČENIKE KOJI SU UPUĆENI NA POPRAVNI ISPIT

PISMENI DIO ISPITA ODRŽAT ĆE SE U ČETVRTAK, 16.08.2018. PO SLJEDEĆEM RASPOREDU:

U 09:00 SATI – MATEMATIKA ZA VI RAZRED
U 10:00 SATI – MATEMATIKA ZA VII RAZRED
U 11:00 SATI – MATEMATIKA ZA VIII RAZRED
U 09:30 SATI – HEMIJA ZA VIII RAZRED
U 10:30 SATI – BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA VII RAZRED
 
USMENI DIO ISPITA ODRŽAT ĆE SE U PETAK, 17.08.2018. PO SLJEDEĆEM RASPOREDU:
 
U 09:00 SATI – MATEMATIKA ZA VI RAZRED
U 10:00 SATI – MATEMATIKA ZA VII RAZRED
U 11:00 SATI – MATEMATIKA ZA VIII RAZRED
U 09:30 SATI – HEMIJA ZA VIII RAZRED
U 10:30 SATI – BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA VII RAZRED
 
NAPOMENA: UČENICI KOJI SU UPUĆENI NA POPRAVNI ISPIT SU DUŽNI DA PRIJAVE POLAGANJE POPRAVNOG ISPITA KOD SEKRETARA ŠKOLE, NAJDALJE DO SRIJEDE, 15.08.2018.

 

OBAVIJEST

Izmjene Školskog kalendara:

- četvrtak, 7.6.2018. godine radit će se po rasporedu od ponedjeljka
- petak, 8.6.2018. radit će se po rasporedu od srijede
- srijeda, 20.6.2018. radit će se po rasporedu od petka

Obavijest

Pitanja za eksternu provjeru znanja ucenika trecih i sestih razreda dostupni su na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo mon.ks.gov.ba

TERMINI ZA PROVOĐENJE INTERNE EVALUACIJE

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV ZA NAJPOVOLJNIJU PONUDU ZA IZVOĐENJE ĐAČKE EKSKURZIJE

1. Eksurzija za IX razred - putni pravac: Sarajevo - Neum, sa obaveznim izletima u Dubrovnik i Ston. Trajanje: 4 dana ( 3 puna pansiona).

2. Eksurzija za IX razred - putni pravac: Sarajevo - Neum, sa obaveznim izletima u Dubrovnik i Ston. Trajanje: 5 dana ( 4 puna pansiona).

Vrijeme izvođenje eksurzije- prva polovina maja 2018.

Ponude dostaviti najkasnije do 5.4. 2018. na mail ossokolje@ossokolje.edu.ba

Obavještenje

Bazi testova za internu evaluaciju za osnovne i srednje škole možete pristupiti putem sljedećeg LINKA

OGLAS

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.23/17 i 33/17), te člana  32 - 35. Pravila JU OŠ “Sokolje” Sarajevo,  JU OŠ “Sokolje” Sarajevo raspisuje

OGLAS
ZA UPIS DJECE U I (PRVI) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

Upis djece u I (prvi) razred školske 2018/19.godine će se vršiti u periodu:

01.04.2018. do 30.04.2018.godine – PRVI UPISNI ROK
(APRILSKI UPISNI ROK)
15.08.2018. do 31.08.2018.godine – DRUGI UPISNI ROK
(AUGUSTOVSKI UPISNI ROK)

Upis djece u I (prvi)  razred u gore navedenim rokovima se vrši svakim radnim danom od 9:00h  do 13:00h,  kod sekretara ili pedagoga škole.

PRILIKOM UPISA OBAVEZNO PRILOŽITI:

1. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
2. LJEKARSKO UVJERENJE
3. UVJERENJE/POTVRDA O POHAĐANJU OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU (izdato od strane nadležne ustanove)

Prema članu 55. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.23/17 I 33/17), “ školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 01. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života”, tj. djeca rođena do 01.septembra 2012.godine.

“Škola koja ima odgovarajuće prostorne i kadrovske uvjete može omogućiti upis u školu djetetu koje je mlađe od utvrđene starosne dobi predviđene za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, ako to traže roditelji ili staratelji djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.”
Također, mogu se upisati i starija djeca, a koja nisu do sada upisana iz opravdanih razloga.

 

Obavijest

Kraj prvog polugodišta u školskoj 2017/2018. godini je petak 29.12.2017. godine. Nastava u drugom polugodištu počinje 29.1.2018. godine.

Obavijest

Prema školskom kalendaru za 2017/2018. godinu, ponedjeljak, 25.12.2017. godine, u svim osnovnim školama je neradni i nenastavni dan. Nastava po redovnom rasporedu počinje u utorak, 26.12.2017.

OBAVIJEST

POLAGANJE EKSTERNE MATURE - IZMJENA RASPOREDA POLAGANJA ISPITA

Shodno Kalendaru aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se eksterna matura polaže 19. i 20. juna 2017. godine.

S obzirom da se od ove školske godine iz predmeta Engleski / Njemački jezik, prvi put testira oblast slušnje, koje je potrebno organizovati u učionicama, došlo je do izmjene rasporeda polaganja ispita na eksternoj maturi.

Izmijenjeni raspored polaganja ispita:

Ponedjeljak, 19. 6. 2017. godine

- Engleski jezik / Njemački jezik - početak u 10 sati

Utorak, 20. 6. 2017. godine

- Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost   - početak u 10 sati
- Matematika - početak u 12 sati

OBAVIJEST

POLAGANJE EKSTERNE MATURE

Shodno Kalendaru aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se eksterna matura polaže 19. i 20. juna 2017. godine.
Eksterna matura će se realizovati prema sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 19. 6. 2017. godine
- Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost - početak u 10 sati
- Engleski jezik / Njemački jezik - početak u 12 sati

Utorak, 20. 6. 2017. godine
- Matematika - početak u 10 sati

OBAVIJEST

Na osnovu člana 3. i 45. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 01/16), te člana  32 - 35. Pravila JU OŠ “Sokolje” Sarajevo,  JU OŠ “Sokolje” Sarajevo raspisuje

OGLAS

ZA UPIS DJECE U I (PRVI) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

Upis djece u I (prvi) razred školske 2017/18.godine će se vršiti u periodu:

01.04.2017. do 30.04.2017.godine – PRVI UPISNI ROK (APRILSKI UPISNI ROK)
15.08.2017. do 31.08.2017.godine – DRUGI UPISNI ROK (AUGUSTOVSKI UPISNI ROK)

Upis djece u I (prvi)  razred u gore navedenim rokovima se vrši svakim radnim danom od  9:00h  do 13:00h,  kod sekretara ili pedagoga škole.

PRILIKOM UPISA OBAVEZNO PRILOŽITI:

 1. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
 2. LJEKARSKO UVJERENJE
 3. UVJERENJE/POTVRDA O POHAĐANJU OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU (izdato od strane nadležne ustanove)

Prema članu 3. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 01/16), “ školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 01. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života”, tj. djeca rođena do 01.septembra 2011.godine.

“Škola koja ima odgovarajuće prostorne i kadrovske uvjete može omogućiti upis u školu djetetu koje je mlađe od utvrđene starosne dobi predviđene za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, ako to traže roditelji ili staratelji djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.”
Također, mogu se upisati i starija djeca, a koja nisu do sada upisana iz opravdanih razloga.

PLAN JAVNIH NABAVKI JU OŠ "SOKOLJE" SARAJEVO ZA 2017. G.

 

KUTIJA POVJERENJA

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenulo je niz aktivnosti u cilju prevencije i intervencije u slučaju asocijalnih oblika ponašanja kod djece i mladih. Jedna od mjera, u cilju prevencije vršnjačkog nasilja je i postavljanje KUTIJE POVJERENJA u sve osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo.

KUTIJA POVJERENJA postavljena je u holu naše škole zajedno sa Obrazcem za prijavu neprihvatljivog/nasilnog ponašanja u školi. Na ovaj način je omogućeno svim učenicima, nastavnicima i roditeljima da prijave eventualno nasilje ili neprihvatljiv oblik ponašanja u školi. Zaposlenici Ministarstva su odgovorni za preuzimanje sadržaja iz kutije i preuzet će koordinirajuću ulogu u rješavanju problema ili eventualne prijave nasilja, u saradnji sa stručnom službom službom škole.

Obrazac za prijavu nasilja/neprihvatljivog ponašanja možete preuzeti  OVDJE

OBAVIJEST