IZVOD IZ KUĆNOG REDA ŠKOLE

 • Radi organiziranog ulaska u školu 10 minuta prije početka nastave, formiraju se kolone po odjeljenjima pred školom i nastavnik koji ima prvi čas u tom odjeljenju uvodi učenike u koloni po jedan do učionice - kabineta.
 • U vrijeme trajanja nastave zabranjeno je nepotrebno zadržavanje po hodnicima.
 • Ulaženje nakon zvona nije dozvoljeno ni u hol ni u učionice.
 • WC se može koristiti samo na odmoru.
 • Ukoliko učenik mora napustiti školu za vrijeme časa, nastavnik ga je dužan ispratiti do izlaza.
 • U toku nastave i na odmoru učenici ne mogu napuštati krug škole.
 • U vrijeme trajanja velikog odmora zabranjen je ulaz u dvorište i školu svim osobama koji u njoj ne rade, pa i roditeljima. Razlog je bezbjedonosne prirode.
 • Učenici su se dužni s poštovanjem odnositi prema svim zaposlenim u školi jednako.
 • Nije dozvoljeno unošenje u školu predmeta koji nisu potrebni za nastavu. Škola ne odgovara za štetu na takvim predmetima (mobiteli, nakit, veća količina novca i sl). 

DUŽNOSTI DEŽURNIH UČENIKA
I ODNOS POSJETILACA PREMA DEŽURNOM UČENIKU

 • Učenici dežuraju u holu škole od 7:50 do 13:20 u prvoj smjeni i od 13:45 do 19:10 sati u drugoj smjeni prema rasporedu koji sačinjava pedagog škole u suradnji sa razrednicima.
 • Učenik ne mora dežurati, ali odustajanje mora prijaviti na vrijeme kako bi se odredila zamjena.
 • Dežurni učenik je dužan držati školska vrata zaključana i sa svakim posjetiocem prvo obaviti razgovor NA VRATIMA, bez puštanja u hol dok se ne ustanovi razlog posjete i mogućnost za realizaciju namjere za posjetu. U toku trajanja časa posjetioci mogu tražiti susret samo sa direktorom, sekretarom i pedagogom, dok s nastavnikom mogu kontaktirati samo na odmoru ili za vrijeme pauze.
 • Posjetioci su dužni dežurnom učeniku dozvoliti da upiše podatke iz lične karte, ali samo ako će realizirati posjetu, što dežurni učenik mora prvo provjeriti.
 • Dežurni učenik dužan je dopratiti posjetioca do osobe koju traži, ali tek nakon što mu je rečeno da će posjetilac biti primljen.
 • Svim posjetiocima zabranjeno je, iz bezbjedonosnih razloga, kretanje školom bez pratnje dežurnog učenika ili zaposlenika u školi.
 • Dežurni učenik treba voditi računa da je što kraće vrijeme udaljen od svog stola.
 • Strogo je zabranjeno okupljanje drugih učenika oko stola dežurnog učenika.

RODITELJI I OSTALI POSJETIOCI DUŽNI SU PROČITATI UPUTSTVA I OBAVJESTI ISTAKNUTE NA VRATIMA ŠKOLE I PONAŠATI SE U SKLADU S NJIMA.

 • Ukoliko posjetilac nije zadovoljan ponašanjem dežurnog učenika može se obratiti dežurnom nastavniku, ali tek ako je sam ispoštovao sva pravila kućnog reda.

SVE MJERE KOJE SE PODUZIMAJU I OGLAŠAVAJU I S KOJIMA UPOZNAJEMO RODITELJE, UČENIKE I POSJETIOCE TEMELJE SE NA ŠTO KVALITETNIJEM I BEZBJEDNIJEM BORAVKU UČENIKA U ŠKOLI! 

DUŽNOSTI DEŽURNIH NASTAVNIKA

 • Nastavnici dežuraju od 7:30 do 13:30 u prvoj smjeni i od 13:15 do 19:15 sati u drugoj smjeni.
 • Dežurni nastavnici brinu se o uspostavljanju reda u školi i realizaciji Pravila o kućnom redu.
 • Vrše nadzor nad dežurnim učenicima i usmjeravaju ih na pravilno obavljanje dužnosti.
 • Cijene vremenske uslove i odlučuju da li će učenici za vrijeme velikog odmora izaći u školsko dvorište.
 • Obavezno ostaju u školi do kraja vremena predviđenog za dežurstvo.
 • U toku boravka učenika u dvorištu za vrijeme velikog odmora, obavezno je prisustvo i dva dežurna nastavnika.
 • Za vrijeme malih odmora, na hodnicima su dežurni nastavnici, a ostali nastavnici u učionicima sa učenicima.