JU OŠ "Sokolje"
Numan-paše Ćuprilića br. 25
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel. 033/778-962 (direktor)
       033/778-960 (sekretar)
       033/778-969 (pedagog)
       033/778-971 (biblioteka)
       033/778-965 (stomatološka ambulanta)

Fax. 033/778-964

Stranicu uređuju :
Vezira Jabučar
Arijana Alispahić

E-mail:
ossokolje@ossokolje.edu.ba
direktor@ossokolje.edu.ba
sekretar@ossokolje.edu.ba
bibliotekar@ossokolje.edu.ba
pedagog@ossokolje.edu.ba