EKSTERNA MATURA

OBAVIJEST

Na stranici su dostupni katalozi pitanja za eksternu maturu. Pitanja iz kataloga neće se nalaziti u testovima za eksternu maturu. Katalozi su dodatno sredstvo za kvalitetniju pripremu učenika za polaganje eksterne mature. Kataloge pitanja mozete pronaći i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade 

Pravilnik o polaganju eksterne mature

Katalozi ispitnih pitanja za eksternu maturu