9-to GODIŠNJE ŠKOLOVANJE

2003. godina u Bosni i Hercegovini označena je kao godina početka prelaska na devetogodišnje obavezno osnovno obrazovanje u skladu sa iskustvima kvalitetne pedagoške prakse u zemljama Evrope i svijeta i povezano je sa promjenama u strukturi i organizaciji osnovnog odgoja i obrazovanja. Spomenute promjene su neminovne, jer se svijet u kojem će živjeti naša djeca mijenja četiri puta brže od naših škola. Promjene u sistemu odgoja i obrazovanja prilika su da se otklone uočene slabosti postojeće osnovne škole i stvori temelj za njenu modernizaciju i poboljšanje kvalitete, te veća demokratizacija i humanizacija našeg obrazovnog sistema općenito.

U središtu nove koncepcije je dijete, njegovi interesi i potrebe. Svakom učeniku treba osigurati jednake mogućnosti obrazovanja i ostvariti uzajamnu saradnju učenika i nastavnika u procesu učenja i nastave, te u kontekstu toga naše osnovno obrazovanje učiniti što je više moguće, uporedivim i kompatibilnim osnovnom obrazovanju sa razvijenim zemljama Evrope i svijeta.

Devetogodišnje šklovanje je podijeljeno u tri ciklusa (3+3+3), i to:

  • prvi ciklus organizira se u trajanju od tri godine i izvodi se kao razredni oblik organizacije.Ocjene učenikovih postignuća u prvom ciklusu vrši se opisno na temelju definiranih ishoda pojedinih obrazovnih oblasti, s tim što se na kraju ciklusa izvodi brojčana ocjena,
  • drugi ciklus organizira se, takođe, u trajanju od tri godine i izvodi se kao razredno-predmetni oblik organizacije,
  • - treći ciklus organizira se u trajanju od tri godine i izvodi se kao predmetni oblik organizacije.