ARHIVA ZA ŠKOLSKU 2007/08 GODINU
Ogledni časovi i seminari

Ogledni čas
02.06.2008.god.
Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, Muhamed Šetić u okviru individulanog stručnog usavršavanja realizovao je ogledni čas na temu "Igre bez granica".

Ogledni čas
22.05.2008.god.
Nastavnica razredne nastave, Zulejha Kopić u okviru individulanog stručnog usavršavanja realizovala je ogledni čas na temu "Proljeće".

Ogledni čas
14.05.2008.god.
Profesorica razredne nastave Alisa Dizdarević, u okviru individualnog stručnog usavršavanja realizovala je ogledni čas iz nastavnog predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj na temu "Igre loptom"

Ogledni čas
14.05.2008.god.
Profesorica engleskog jezika Sanela Halać, u okviru individualnog stručnog usavršavanja realizovala je ogledni čas na temu Progress check/ consolidation C (Advertising)

Ogledni čas
08.05.2008.god.
Nastavnik Bosanskog jezika Čorović Dževal, u okviru individualnog stručnog usavršavanja realizovao je ogledni čas na temu "Sumnjivo lice".

Ogledni čas
07.05.2008.god.
U okviru individualnog stručnog usavršavanja nastavnica razredne nastave Baručija-Subašić Emina realizovala je ogledni čas na temu "Lisica i roda".

Ogledni čas
29.04.2008.god.
U okviru individualnog stručnog usavršavanja nastavnici Jažić Amna, Kardaš Merima i Višnjić Safet realizovali su ogledni čas iz predmeta Matematika, Tehnički odgoj i Informatika na temu "Piramida".

Ogledni čas
22.04.2008.god.
U okviru individualnog stručnog usavršavanja nastavnik Vjeronauke Okanović Zijad realizovao je ogledni čas na temu "Dobročinstvo-Sadaka".

Kreativna radionica
17.04.2008.god.
Nastavnice razredne nastave Oglečevac Nermina i Baručija - Subašić Emina, u okviru kolektivnog stručnog usavršavnja realizovale su kreativnu radionicu na temu "Pčelarstvo". Na radionici su učestvovala 24 nastavnika.

02.04.2008.god.
Nastavnica razredne nastave Mahir Sadina, u okviru individualnog stručnog usavršavanja realizovala je ogledni čas iz nastavnog predmeta Likovna kultura na temu " Kostimi i maske za dramski tekst "Reumatični kišobran"".

01.04.2008.god.
U okviru individualnog stručnog usavršavanja nastavnica razredne nastave Ćesko Zenka realizovala je ogledni čas iz nastavnog predmeta Priroda i društvo na temu "Građa biljke".

18.03.2008.god.
Nastavnik Geografije Crnčević Eldin, u okviru individualnog stručnog usavršavanja realizovao je ogledni čas na temu "Uslužne i privredne djelatnosti u BiH".

18.3.2008.god.
Nastavnica razredne nastave Smajlović Fatima, u okviru individualnog stručnog usavršavanja realizovala je ogledni čas iz nastavnog predmeta Bosanski jezik, na temu "Pridjevi".

Ogledni čas
28.02.2008.god.
U okviru individualnog stručnog usavršavanja nastavnik matematike Aljović Nihad realizovao je ogledni čas na temu "Upoređivanje razlomaka različitih brojnika i različitih nazivnika".

Seminar za nastavnike razredne nastave
15. i 16. januar 2008.god.
U prostorijama JU OŠ "Sokolje" održan je seminar za nastavnike razredne nastave pod nazivom "Metodologija usmjerena na dijete". Organizator seminara bio je Centar za obrazovne inicijative "STEP BY STEP". Seminar su pohađali nastavnici razredne nastave iz naše škole i OŠ "Dobroševići"

Ogledni čas
12.12.2007.god.
U okviru individualnog stručnog usavršavanja realizovan je ogledni čas iz nastavnih predmeta Historija, Bosanski jezik i književnost i Muzička kultura. Nastavnici Lejla Vatreš, Mirsad Bibić i Amra Bajrić zajedno su obradili temu "Sevdalinka".

Ogledni čas
21.11.2007.god.
Nastavnica razredne nastave Mersiha Kuko, u okviru individualnog stručnog usavršavanja realizovala je ogledni čas iz nastavnog predmeta Moja okolina, na temu "Rijeka od izvora do ušća".

Ogledni čas
20.11.2007.god.
U okviru individualnog stručnog usavršavanja profesorica biologije Lejla Podbićanin realizovala je ogledni čas na temu "Geni i njihovo prenošenje - Hromosomske bolesti ".

Ogledni čas
25.09.2007.god.
U okviru individualnog stručnog usavršavanja nastavnica razredne nastave Senada Šebo realizovala je ogledni čas iz nastavnog predmeta Moja okolina, na temu "Jesen ". Ogledni čas 1.10.2007.god. U okviru individualnog stručnog usavršavanja nastavnica razredne nastave Nermina Oglečevac realizovala je ogledni čas iz nastavnog predmeta Moja okolina, na temu "Žitarice".